Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism & Buddhism

Skapad 2019-08-13 14:29 i Tunabergsskolan Uppsala
Religion med fokus hinduism och buddhism.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Här kommer vi att arbeta med de två världsreligionerna hinduismen och buddhismen. Vi kommer att sätta oss in i religionernas grundtankar samt utövning.

Innehåll

Konkretisering - Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att gå igenom de mest utmärkande dragen inom hinduism och buddhism. Vi kommer även att jämföra dessas två religioner med varandra.

Undervisningens innehåll

Du kommer att läsa texter, se på filmer (studi m.fl) och diskutera kring de två religionerna samt arbeta med enskilda uppgifter (se nedan under uppgifter). Ni kommer även att få göra en fördjupande uppgift i grupp om indisk kultur.

Bedömning

Du visar dina kunskaper om de två religionerna genom diskussioner och aktiviteter på lektionstid, gruppredovisning samt genom ett begreppsläxförhör på vardera religion.

Uppgifter

 • Arbetshäfte Buddhismen

 • Hinduism - arbetshäfte med frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - indelade i moment

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om religionen
Du har baskunskaper om hinduism och buddhism. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Likheter - skillnader
Du resonerar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du resonerar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Samband religion - samhälle
Du kan med enkla samband och till viss del underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Du kan med förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Du kan med komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: