Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa. Friluftsliv, utevistelse och orientering

Skapad 2019-08-13 14:37 i Junibackens skola Ludvika
Friluftsliv och utevistelse
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Rörelseglädje ute, orientering. Förstå värdet av ett aktivt friluftsliv.

Innehåll

Känna dig trygg när du är ute. Orientera i närmiljö. Ta hänsyn i naturen och under lek och spel vid utevistelser.

Utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.
Utveckla förmåga att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.
Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
Utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Utveckla kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genomförande

Friluftsdagar, ex skridsko, skidåkning, skogsvandring, naturdag.

Orientera - leta efter en kontroll i taget. Genomgång av kartan, hur man kan se var man är och hur man håller kartan. 
Övningar för att springa hela banor. Veta var man börjar och i vilken ordning kontrollerna sitter och hur man hittar dem.

Rättigheter och skyldigheter i naturen - I samband med utevistelser och friluftsdagar samtalar vi om allemansrätten, samt om vad man ska tänka på i närheten av öppen eld.

Säkerhet och hänsynstagande - vi repeterar reglerna vid varje tillfälle vi genomför aktiviteten eftersom kunskapen om reglerna är viktigt för att kunna genomföra aktiviteten. Vi motiverar varför man måste följa reglerna. Tydliga instruktioner hur material och redskap används och förflyttas för att undvika skador på personer och egendom.
Samarbetsövningar.
Spel och lekar med lagarbete.

 

Detta kommer vi att träna på:

Du kan orientera i närmiljön enskilt eller med kamrat. 
Du känner till de vanligaste symbolerna på kartan; start, mål, kontroll.
Du kan orientera i närmiljön.
Du känner till allemansrätten.

Du kan leka och röra dig i natur och utemiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: