Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar, glasögon

Skapad 2019-08-13 14:44 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 5 Teknik
I det här arbetet kommer du få möjlighet att analysera hur- och med vilka material olika glasögon och gångjärn är uppbyggda. Du kommer att lära om glasögonens historia och vilka uppfinningar/upptäckter som måste ha gjorts innan glasögonen uppfanns. Du kommer också att få göra en skiss och en modell av ett par glasögon som löser ett problem eller ett behov som du tänkt ut.

Innehåll

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

-identifiera och analysera hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar

-identifiera och analysera hur glasögonbågar är uppbyggda och av vilka material de är gjorda

-utarbeta en idéskiss till glasögonbåge för en målgrupp där gångjärn används för att förbinda delarna i glasögonbågen med varandra

-utforma en modell av glasögonbågen för målgruppen utifrån den valda idéskissen

-använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen och hur gångjärns-mekanismen i modellen fungerar

-analysera hur glasögon har förändrats över tid

-värdera vilken betydelse glasögon har för människan.

 

Arbetsgång

1

Vi ser Skolverkets film "mekanismer": https://www.youtube.com/watch?v=pbvqD_3pPsI   

Efter det analyserar vi, tillsammans, fler problem som man kan lösa med hjälp av gångjärn.

 

 

2.

Vi tittar, tillsammans, på ett urval av glasögon. Efter det analyserar ni ett par glasögon, i par, för att ta rätt på vilket behov/problem som lett till konstruktionen och vilka uppfinningar som måste ha varit gjorda för att glasögonen ska ha kunnat tillverkas. Ni berättar vad ni kommit fram till för era kamrater.

Du gör uppgiften "Undersökning av glasögon" skriftligt i Word och lämnar in på Unikum eller på papper och ger till mig.

 

3

Vi ser filmen "Glasögonen, Mitt liv som grej" på NE.

Du gör uppgiften "Glasögonens betydelse och historia" skriftligt i Word och lämnar in på Unikum  eller på papper och ger till mig.

 

4.

Vi ser Skolverkets film "skissa och rita": https://www.youtube.com/watch?v=pbvqD_3pPsI 

och tränar på att skissa.

 

5.

Under dessa veckor skriver du om ditt arbete i en din NO/Tk-bok, så att vi kan följa din arbetsgång och dina förbättringar du gör.

Du identifierar ett problem/behov som kan avhjälpas med ett par glasögon. Du ritar sedan några olika, enkla, skisser på dina glasögon och väljer ut den skiss du är mest nöjd med. Avslutningsvis gör du en noggrann skiss av det paret glasögon.

Du bygger en modell av dina glasögon.

När du är nöjd med konstruktionen av din modell så utvärderar du ditt arbete på en blankett du får av mig och lämnar in alla dina skisser och din modell till mig.

 

6.

Vi repeterar de nya kunskaperna och de begrepp vi lärt, genom att göra en Kahoot på det.

 

Bedömning

Bedömningen sker på de två uppgifter som du gör, dina skisser, din modell och din loggbok.

 

Utvärdering

Som avslutning utvärderar du ditt arbete på en blankett som du får av mig.

 

 

 

Uppgifter

 • Läxa v 34-35

 • Undersökning av glasögon

 • Idéer till glasögonbåge

 • Utforma en modell

 • Glasögonens betydelse och historia

 • Utvärdera ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Tk
Teknik åk 4-6

Undersöka tekniska lösningar

F
E
C
A
Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver och ger exempel.
Du förklarar.
Du förklarar.
Förmågan att beskriva hur delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du beskriver och ger exempel på några ingående delar som samverkar
Du beskriver och kan visa på samband på ett utvecklat sätt.
Du beskriver och kan visa på samband på ett välutvecklat sätt.
Förmågan att beskriva några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som använts.
Du beskriver på ett enkelt sätt och ger exempel.
Du beskriver och kan visa på samband på ett utvecklat sätt.
Du beskriver och kan visa på samband på ett välutvecklat sätt

Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

F
E
C
A
Förmågan att undersöka möjliga idéer till lösningar.
Du prövar möjliga idéer
Du prövar och omprövar
Du prövar och omprövar systematiskt möjliga idéer
Förmågan att utforma fysiska eller digitala modeller.
Du utformar enkla modeller
Du utformar utvecklade modeller
Du utformar välutvecklade och genomarbetade modeller.
Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
Förmågan att dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar, eller rapporter där intentionen med arbetet synliggörs.
Du gör utvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Föra resonemang

F
E
C
A
Förmågan att föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att föra resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: