Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i Sverige

Skapad 2019-08-13 14:46 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Ett arbetsområde där vi lär oss att sortera och gruppera djur och växter i vår närmiljö. Vi tittar också närmare på och lär oss om olika typer av kretslopp och näringskedjor i naturen.
Grundskola 4 Biologi
Djur och växter i Sverige.

Innehåll

Vad

Under ht kommer vi titta närmare på och lära oss om växter och djur i Sverige.
Vi kommer bland annat:

 • Gå ut i naturen och undersöka och lära oss namnen på några vanliga växter och djur i Sverige.
 • Titta närmare på olika typer av kretslopp och näringskedjor i naturen.
 • Lära oss mer om hur vetenskapsmän arbetar.

 

Hur

Under lektionerna kommer vi:

 • Läsa och arbeta med Boken om Biologi.
 • Gå ut och göra fältstudier och undersökningar i vår närmiljö.
 • Se på filmer inom området.
 • Genomföra olika lekar och övningar i klassrummet.

 

Mål och bedömning:

Du kommer bli bedömd på det du visar mig under lektionerna samt vid ett test i slutet av arbetsområdet.

Se bifogad bedömningsmatris för kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: