Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-19 åk 8 Ma Tal och Statistik CB, DJ, KSD, FL, MSJ, GF

Skapad 2019-08-13 15:02 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Tal behöver inte vara positiva för att du ska kunna räkna med dem. De negativa talen följer samma räkneregler som de positiva. Matematiker ser det som en konst att hitta olika sätt att förenkla räknandet. Med potenser kan du skriva väldigt stora tal och mycket små tal med hjälp av ett fåtal siffror. Denna Lpp innehåller också statistik då några uppgifter kommer att behandla denna rest från åk7.

Innehåll

Tal och statistik

ht-19

Mål för elev

När du har arbetat med den här kursen ska du kunna:

  • förklara hur vårt talsystem är uppbyggt

  • multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1

  • förklara vad ett negativt tal är

  • addera och subtrahera negativa tal

  • skriva tal i potensform

  • Kunna avläsa och konstruera olika typer av diagram
  • Beräkna medelvärde, median samt typvärde

Röd kurs även:

Räkna med potenser

Räkna multiplikation och division med negativa tal

Skriva tal med olika talbaser. Växla mellan olika talbaser.

 

Innehåll

Begrepp:

Tiosystemet, räkna med decimaltal, jämförpris, negativa tal, räknesätten, kvot, produkt, summa, differens, potens, potensform, bas, exponent, talsystem, binära tal, medelvärde, median, typvärde

Matematiska metoder:

Potensform för att uttrycka små och stora tal.

Räkna med negativa tal.

Beskriva händelser med hjälp av diagram.

 

Problemlösning

Du kan lösa olika matematiska problem med hjälp av ovanstående metoder.

Genomförande

Lektioner kommer att genomföras med hjälp av genomgångar och övningar samt enskilt arbete.

Avsnitten kommer att testas vid provtillfälle 27/9.

Bedömning

Se matris

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Matriser

Ma
Jä vt 18 Bedömningsmatris Matematik åk 7-9

E
C
A
1. Problemlösning
Eleven kan lösa problem på ett …
Ex. Du påbörjar en lösning men behöver inte alltid komma fram till ett korrekt svar. Se tex problemet på nivå C och A. ... i huvudsak fungerande sätt
Ex. Du löser en uppgift och kommer i de flesta fall fram till ett korrekt svar. Dina lösningar kan ibland vara svåra att följa och innebär ibland en viss prövning. Du kan tex pröva dig fram till ett exempel när medelvärdet är större än 10 och medianen mindre än 5. ... relativt väl fungerande sätt
Ex. Du löser uppgifterna på ett sätt som är generellt. Dina tankegångar framkommer tydligt och är lätta att följa. Du har korrekta enheter i svaret. Du kan tex ge flera exempel på situationer när medelvärdet är större än 10 och medianen mindre än 5. ... väl fungerande sätt
2. Begrepp
Eleven kan beskriva och använda matematiska begrepp på ett ...
Du kan hantera och förklara grundläggande begrepp, tex inom de fyra räknesätten. ...i huvudsak fungerande sätt
Du kan hantera och förklara grundläggande begrepp tex inom de fyra räknesätten, negativa tal och potenser ... relativt väl fungerande sätt
Du kan hantera och förklara grundläggande begrepp, tex inom de fyra räknesätten, negativa tal, potenser och talsystem. ... väl fungerande sätt
3. Metod
Eleven kan välja och använda matematiska metoder som är...
Ex: Du kan tolka ett tal skrivet i potensform ...i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget
Ex: Du kan använda binära talsystemet ...ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget
Ex: Du kan växla mellan olika talbaser ...ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: