👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PAX - Nidstången

Skapad 2019-08-13 15:03 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Ett arbetsområde där vi utgår från boken Nidstången av Åsa Larsson och Ingela Korsell.

Innehåll

 

 PAX-Nidstången

 

Mål

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 


Under lektionerna kommer vi att arbeta med

 

Vi kommer gemensamt att läsa den första delen i PAX-serien, Nidstången, av Åsa Larsson, Ingela Korsell och Henrik Jonsson.

Boken läses högt av läraren och eleverna.

Vi arbetar med textsamtal och enskilda skrivövningar i samband med varje kapitel.

Vi bearbetar bokens innehåll genom att prata om och arbeta med karaktärer, miljöer, illustrationer mm.

Vi stannar upp och pratar om ord och uttryck, om deras betydelse och olika former.

 

Det här kommer du få visa och detta kommer vi lärare bedöma:

Din förmåga att läsa med flyt.

Din förmåga att sammanfatta en text du läst eller hört och visa att du har förstått dess innehåll. 

Din förmåga att samtala om texter, tolka enkla budskap och koppla texter till egna erfarenheter.

 

Uppgifter

  • Efter kapitel 1

  • Efter kapitel 3

Matriser

SvA
PAX - Nidstången

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa skönlitteratur med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 2
Läsförståelse, skönlitteratur
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Läsförståelse, skönlitteratur
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.