Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grekisk mytologi åk 7

Skapad 2019-08-13 15:04 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Grekisk mytologi

Innehåll

LPP: Grekisk mytologi - Film, läsning och analys

 

Syfte

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

 • Berättande texter och sakprosatexter
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

 

Arbetsgång

 • Vad känner ni till om antikens Grekland, dess historia och mytologi: filosofer, härskare, sagofigurer, gudar, platser och händelser.
 • Kartor över antikens Grekland och Sverige under stormaktstiden, betydelsen havs- sjö- och flodförbindelser har för en kultur, samt hur båda kulturers huvudstäder ligger i centrum.

 

 • Läsa berättelsen om Trojanska kriget, samt andra grekiska sagor och myter. Film om Odysseus. Olika typer av frågor att besvara. Berättelserna har gemensamt att vatten, hav och floder spelar en viss roll i handlingen, vilket relaterar tillbaka introduktionen.
 • Välja en berättelse att läsa och skriva en analys om. Analysera berättelsernas handling, rollfigurer, miljöer och budskap. Det finns även en frivillig extrauppgift där eleverna ska diskutera hur berättelsen har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.

 

Berättelser och filmer

Intro

Skapelsen 

Trojanska kriget

Odysseus - film (Läs till och med kapitlet om cyklopen Polyfemos)

Herakles och ett av hans tolv stordåd 

Daedalus och Ikaros

Narkissos

Theseus - kung av Aten

Perseus och Andromeda

 

Betygsgrundande moment

Skriftliga svar på läsförståelsefrågor och analys av en grekisk myt.

 

Matriser

Sv SvA
Svenska år 7-9

Kvalité / område

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Nivå 1: Du behöver öka din läsvana genom att läsa mycket.
Nivå 2: Du kan läsa ungdomslitteratur, faktatexter och tidningsartiklar om olika ämnen. Du har tagit del av några kända böcker och författarskap. Du kan återge det lästa på ett sammanhängande sätt samt reflektera kring texten.
Nivå 3: Du har läst litteratur inom olika genrer. Du kan anpassa ditt sätt att läsa efter syftet. Du kan diskutera kring texters innehåll och form. Du kan tolka och analysera olika texter, dra slutsatser och se sammanhang. Du jämför olika texter, tolkar och granskar budskap i olika medier.
Nivå 4: Du har bredd i din läsning. Du har läst litterära klassiker samt visar på förståelse för dess betydelse för samhället samt hur de har satt spår i den moderna litteraturen. Du kan dra slutsatser utifrån egna och andras erfarenheter och tankar. Du kan referera till andra texter för att stärka din åsikt.
Skriva: Språk
Nivå 1: Du behöver träna på meningsbyggnad och/eller stavning samt strukturen.
Nivå 2: Du kan skriva olika sorters enkla texter där du använder dig av grundläggande kunskap om skrivregler så att innehållet framgår tydligt. Du använder dig av ett i huvudsak korrekt tempusbruk. Du är medveten om språkliga strukturer och känner till termer.
Nivå 3: Du arbetar medvetet med ditt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt. Du använder dig av ett varierat ordval och en varierad meningsbyggnad. Du använder dig av ett korrekt tempusbruk. Du har ett gott bruk av skiljetecken, styckeindelning och rubriker. Du har få stavfel.
Nivå 4: Du uttrycker dig säkert och välformulerat och med tydligt sammanhang. Du kan tolka och värdera olika texter med originalitet där du visar din personliga stil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: