Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk. 5

Skapad 2019-08-13 15:04 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 5 Historia
Tiden 1523-1611 kallas för Vasatiden. Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han sedan styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Mål

• känna till hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en,

• känna till hur män, kvinnor och barn levde under Vasatiden och jämföra med nutida förhållande,

• kunna ge exempel på hur Vasatiden har påverkat oss idag

• kunna använda dig av historiska begrepp när du diskuterar och redogör om Vasatiden. 

• kunna jämföra hur Gustav Vasa har beskrivits av olika källor.

 

Arbetssätt: Hur ska vi jobba?

• Vi kommer att ha genomgångar. 

Vi kommer att se på filmer, läsa berättelser och diskutera tillsammans.

• Vi kommer att läsa och sammanfatta texter och arbeta med uppgifter kopplat till texten. 

• Vi lär oss olika begrepp som används inom arbetsområdet.

Bedömning

Jag kommer bedöma följande: 

- din förmåga att kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt, 
- din förmåga att kunna berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för det svenska samhället under hans levnadstid,
- din förmåga att kunna berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället,

 

- din förmåga att kritiska granska och utvärdera olika källors trovärdighet,
 
 
Ni kommer att bli bedömda genom:
- Muntliga redovisningar vid diskussioner i helklass och enskilt.
- Skriftligt prov vid slutet av arbetet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om historiska personer och skeenden
Du har grundläggande kunskaper om historiska personer och vad som hänt under Vasatiden. Du visar det genom att föra enkla resonemang som till viss del bygger på fakta om varför det förändras, både i samhället och för människorna.
Du har goda kunskaper om historiska personer och vad som hänt under Vasatiden. Du visar det genom att föra utvecklade resonemang som till stor del bygger på fakta om varför det förändras, både i samhället och för människorna.
Du har mycket goda kunskaper om historiska personer och vad som hänt under Vasatiden. Du visar det genom att föra välutvecklade resonemang som till mycket stor del bygger på fakta om varför det förändras, både i samhället och för människorna.
Att tolka historien
Du kan tolka och visa på spår av Vasatiden i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur man berättar om historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av Vasatiden i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur man berättar om historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av Vasatiden i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur man berättar om historiska händelser, personer och tidsperioder.
Att använda historiska begrepp
Du använder de historiska begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt när du studerar det som hänt och de personer som varit aktiva under Vasatiden, och resonerar om hur man använder historia.
Du använder de historiska begreppen på ett relativt väl fungerande sätt när du studerar det som hänt och de personer som varit aktiva under Vasatiden, och resonerar om hur man använder historia.
Du använder de historiska begreppen på ett väl fungerande sätt när du studerar det som hänt och de personer som varit aktiva under Vasatiden, och resonerar om hur man använder historia.
Ny aspekt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: