Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8. Tal och algebra (kap 1+2)

Skapad 2019-08-13 15:10 i Blåklintskolan Mjölby
Tal och algebra år 8
Grundskola 7 – 9 Matematik
Pedagogisk planering i matematik år 8 ht 2019. Området tar bland annat upp räkning med negativa tal, potenser, kvadratrötter, mönster, parenteser och ekvationer. Vi utgår från boken Prio matematik år 8.

Innehåll

Målet med undervisningen

 Att eleven ska bygga upp sin förståelse för olika tals värde och kunna lösa uppgifter med obekant värde.

 

 

Det här kommer du att få undervisning om:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer
 • Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer 
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven
 • Metoder för ekvationslösning
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Det här ska du lära dig:

 • Negativa tal
 • Addition och subtraktion med negativa tal
 • Multiplikation och division med negativa tal
 • Potenser
 • Multiplikation och division med potenser
 • Kvadratrötter
 • Stora och små tal med tiopotenser
 • Mönster
 • Mönster och formler
 • Uttryck med parenteser
 • Multiplikation med en parentes
 • Ekvationer
 • Problemlösning med ekvationer

 

Så här ska vi arbeta

 • Olika räkneuppgifter enskilt och i grupp
 • räkning i boken, övningsblad och olika praktiska problemuppgifter
 • film, datorprogram och olika plockmaterial kommer användas
 • repetition inom övriga matematiska områden

 Vi jobbar med detta område under ca 12 veckors tid.

 

Det här ska bedömas

Muntliga och skriftliga kunskaper som visas under lektionstid. Ett skriftligt prov sker to-fr 21- 22/11 v. 47 kap 1 + 2 och kap 2 från år 7.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: