Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 8 ht 2019

Skapad 2019-08-13 15:56 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Att kunna:

 • skriva i bråkform
 • skriva i blandad form
 • jämföra bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • veta när två bråk är lika stora
 • addera och subtrahera bråk med samma eller olika nämnare
 • multiplicera och dividera bråk
 • omvandla mellan bråkform och decimalform
 • ange andelen
 • räkna ut delen
 • räkna med förhållanden och proportioner
 • räkna med höjning och sänkning i procent
 • förändringsfaktor

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, jobba med praktiskt material och jobba med arbetsuppgifter i boken. 

Området kommer att avslutas med ett prov. Se veckoplaneringen för mer detaljer.

 

Begrepp

Täljare, nämnare, kvot, bråkstreck, andel, enklast form, bråkform, blandad form, förkorta, förlänga, förenkla, decimalform, förändringsfaktor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: