Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2019-08-13 16:35 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
En Lpp som behandlar nationalism, imperialism och första världskriget.
Grundskola 7 – 9 Historia
Genom att studera världskrigen ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Innehåll

Syfte

-  Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Detta gör vi genom att arbeta med världskrigen, dess orsaker och konsekvenser. Vi lära oss också om viktiga händelser och personer.

-  Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Det gör vi genom att arbeta med olika källövningar.

Hur kommer vi att arbeta med detta:

Genomgångar, filmer och diskussioner.

 Detta kommer jag att bedöma:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • reflektera över orsaker och konsekvenser
 • reflektera över hur historien påverkar hur det ser ut i världen idag.
 • använda aktuella begrepp.
 • reflektera över hur olika villkor och värderingar påverkar människor
 • reflektera över historiska källor.
 • dina kunskaper om mellankrigstiden och världskrigen. 

 

Hur:

 Löpande genom dina muntliga reflektioner samt genom olika inlämningsuppgifter och skriftliga förhör. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: