👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk, år 1

Skapad 2019-08-13 19:13 i Ättekullaskolan Helsingborg
Gjord utifrån Skolverkets Språket lyfter, Lgr11.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Arbetsområdets namn

Svenska som andraspråk (språkutveckling/läs- och skrivutveckling)

Läroplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av centralt innehåll

  Läsa

 • Kan alla bokstäver och kan ljuda ihop dem till ord
 • Känner igen ordbilder tex en och ett
 • Tar eget initiativ och visar intresse för läsning
 • Visar förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor

Skriva

 • Kan skriva alla bokstäver och veta hur de låter
 • Kan förstå att text kan delas upp i ord och meningar

Tala-lyssna

 • Kan tala tydligt så att mottagaren förstår
 • Kan lyssna på en kamrat och återberätta innehållet
 • Kan lyssna på en saga och svara på frågor
 • Kan berätta något för en grupp
 • Kan följa en enkel instruktion

 

Så här kommer vi att arbeta med bokstavsinlärning:

1.     Vi kommer gemensamt att jobba med ord som börjar, innehåller eller slutar med bokstaven. Eleverna föreslår ord som skrivs på tavlan.

2.     Eleverna får titta på en film om bokstaven i Espresso Liber samt göra digitala övningar kring bokstaven.

3.     Tillsammans kommer vi att arbeta digitalt i Skolplus med bokstavståget där eleven får höra bokstavens ljud samt hur den formas.

4.     I ett häfte från Skolplus får eleverna på olika sätt arbeta med den aktuella bokstaven.

5.     Eleverna får arbeta med bokstaven på olika sätt i ett material som heter: “Livet i Bokstavslandet”.

6.     Eleverna får illustrera en bild på en sak som börjar på den aktuella bokstaven.

7.     Vi kommer att titta på filmer som behandlar den aktuella bokstaven.

8.     Eleverna kommer att få leta efter ord i elevnära texter. Vi ska träna på att ljuda ihop korta ord som är kopplade till bokstäverna som eleven har lärt sig. Eleverna kommer att få läsa korta vardagsnära texter.

 

 

Bedömning

Läraren i svenska som andraspråk och studiehandledaren kommer att  följa elevens utveckling i läsa, tala och skriva.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3