👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer - Flodkulturer år 7

Skapad 2019-08-13 20:04 i Gottsundaskolan Uppsala
Ett arbetsområde där flodkulturerna behandlas.
Grundskola 7 Historia
Länge levde människorna på sådant som fanns att jaga och samla i naturen. I slutet av den långa perioden skedde olika förändringar som gjorde att människan blev bofast i ett organiserat samhälle. Ni ska under arbetsområdet arbeta med några flodkulturer och även med begrepp som till exempel kultur och civilisation. Se till att följa veckoschemat och besvara de frågor som hör till respektive vecka.

Innehåll

Arbetsområde

För ungefär 5000 år f.v.t. växte några av mänsklighetens första civilisationer fram och gemensamt för dessa var att de växte fram vid stora floder där förutsättningar fanns för att leva och odla. Flodkulturer växte fram på olika platser i världen och två av de mest betydelsefulla fanns vid floderna Eufrat och Tigris och vid Nilen. Du ska få lära dig hur dessa civilisationer och människans första riken växte fram och betydelsen av dessa riken för oss människor idag.

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Kunskap om begrepp
 • Källövningar
 • Diskussioner
 • Enskilt och gemensamt arbete med lärobokstexter och uppgifter
 • Film
 • Läxförhör
 • Muntliga förhör

 

Bedömning

Elevens ska visa kunskaper som uppfyller kunskapskraven utifrån arbetsområdet Forna civilisationer - Flodkulturer.
Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor under lektionsarbete, skriftliga och muntliga uppgifter, under diskussioner kring genomgångar, filmer, texter och andra källor. Lärarens bedömning pågår under samtliga arbetsmoment. 

 

Uppgifter

 • Stöd till provet i historia 21 okt 2019

 • Att föra ett resonemang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.