Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2019-08-13 20:46 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Nordisk mytologi i en åk 1.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Planering av nordisk mytologi

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Du ska få lära dig om nordisk mytologi. Du kommer att få lära dig om olika asagudar och om en del myter som man berättade. Vet du till exempel varför veckodagarna heter som de gör?

Elevens mål

 • Du ska veta vad några kända asagudar heter och kunna berätta något speciellt om dem.
 • Du ska kunna återberätta delar av någon/några kända myter.
 • Du ska kunna förklara hur vikingarna trodde att världen var uppbyggd.

 

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • Se serien "Odens rike" på SLI.se
 • Faktainsamling/Skriva
 • Diskussioner
 • Genomgångar

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din medverkan och deltagande i gruppen. Du kommer att få visa vad du har lärt dig genom att

- Skriva informativa texter om asagudarna och deras hem
- aktivt delta under genomgångar och gruppdiskussioner.

- Skriva en egen berättelse om någon av asagudarna där du använder dig av ord och platser som du lärt dig om. 

Reflektion

”Du kommer att få reflektera kring din inlärning och ditt kunnande i slutet när du gör din utvärdering.”

 • Vad tyckte du var roligast?
 • Vad tyckte du var svårast?
 • På vilket sett tyckte du att du lärde dig bäst?

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: