Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi Ht 19

Skapad 2019-08-13 22:00 i Rävlanda skola Härryda
Planering i ämnet geografi.
Grundskola 4 Geografi
Vi kommer att arbeta med Sveriges landsdelar och landskap. Du kommer att få lära dig mer om hur vårt land ser ut och om vårt klimat i olika delar av landet. Du kommer också att få träna på att använda kartboken och lära dig vad de olika färgerna och symbolerna innebär samt viktiga begrepp som hör till ämnet geografi.

Innehåll

Syfte

Att få mer kunskap om Sverige och Sveriges geografi, lära dig att använda en karta för att hitta t.ex städer, hav m.m. 

 

Aktivitet/arbetssätt

Vi kommer se filmer om Sveriges landskap och anteckna fakta, läsa faktatexter, träna olika ord och begrepp inom geografi och studera Sveriges karta. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner och du kommer att få arbeta både självständigt och i par.

 

Det här ska du visa att du kan

 - använda geografiska begrepp,

 - använder en karta för att samla information,

 - kunna förmedla fakta om Sveriges landskap, städer, berg, hav och vatten,

 - kunna förklara hur enkla val i vardagen kan påverka miljön och andra människor i världen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge

Matriser

Ge
Sveriges geografi Ht 19

På väg mot godkända kunskaper
Godkända kunskaper
Kunskapskrav
*kunskaper om Sveriges namngeografi och geografiska lägens betydelse för klimat och natur. *förklaringar till hur befolkningen är fördelad i Sverige. *kunskaper om sambandet mellan natur- och kulturlandskap. *använder geografiska begrepp och verktyg på ett fungerande sätt.
*Jag kan namn och läge på Sveriges landskap, städer, sjöar och älvar. *Jag beskriver Sveriges läge och var i Sverige det bor flest människor. *Jag ger en förklaring till varför städer växer upp i närheten av vatten.
*kan beskriva lägen och använda en tematisk karta *använder geografiska begrepp och verktyg på ett fungerande sätt.
*Jag beskriver lägen och tolkar symboler i en tematisk karta *Jag förstår innebörden av begreppet klimat *Jag använder väderstreck och kan redogöra för Sveriges tre delar.
*använder geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
*Jag redogör i bild och text för vattnets betydelse, kretslopp och fördelning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: