Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

medeltiden

Skapad 2019-08-13 22:24 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Historia
Stora kungariken, starka drottningar, fagra prinsessor och modiga riddare i rustningar har du säkert läst om i sagor eller sett på film. Men de ingår faktiskt i medeltidens historia. Vi ska ta reda på mer om det och också om Stockholms blodbad, digerdöden och kung byxlös.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska fortsätta bygga upp en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser och gestalter. Du ska utöka ditt ordförråd genom att använda historiska begrepp. Du ska kunna dra paralleller, se förändringar, likheter och skillnader mellan medeltiden och nutid. 

 

Vi kommer arbeta med följande områden:

 • Kyrkans och klostrens roll under medeltiden.
 • Heliga Birgitta, Nordens första helgon.
 • Städer under medeltiden.
 • Hur Sverige styrdes under medeltiden.
 • De fyra samhällsgrupperna, adel, präster, borgare och bönder.
 • Digerdöden.
 • Medeltida läkekonst.
 • Den nordiska unionen, Kalmarunionen.
 • Historiska personer från medeltiden.
 • Hansan.

Arbetssätt

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att:

 • läsa och diskutera olika texter om medeltiden.
 • titta på filmer för fördjupad förståelse.
 • läsa skönlitteratur med anknytning medeltiden.
 • delta i grupp- och klassdiskussioner.
 • skriva reflektioner och sammanfattningar.
 • delta i en riddar-femkamp.

Bedömning

Vad?

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 

 • tala om när medeltiden var.
 • berätta om kyrkans roll under medeltiden.
 • känna till att Sverige var ett enat rike som styrdes av en kung.
 • berätta om hur människor levde på medeltiden.
 • förklara vad ståndssamhället innebar. 
 • kunna berätta vad digerdöden var.
 • känna till något om några historiska personer som Heliga Birgitta, Birger Jarl, Magnus Ladulås, Margareta Valdemarsdotter m.fl.
 • känna till vad Hansan var och vilken betydelse den hade. 
 • kunna använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

Hur?

Jag kommer bedöma din förmån att:

 • muntligt diskutera ämnet.
 • skriftligt besvara frågor på prov, skriva reflektioner och beskrivande texter.
 • engagera dig vid gemensamma genomgångar.

Bedömningen sker vid:

 • formativt arbete på lektionerna, diskussioner och samtal i grupp.
 • läxförhör, prov och skriftliga inlämningar.

Övrig bedömning se matris.

 

Filmer:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
medeltiden

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Veta när medeltiden var.
Du redogör på ett ungefär när medeltiden var och hur länge den varade.
Du vet när medeltiden var och hur länge den varade.
Du vet när medeltiden var och hur länge den varade och du kan också berätta varför den började och slutade.
Kunna berätta om kyrkans roll under medeltiden.
Du beskriver på ett enkelt sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Du känner till vem som var kyrkans överhuvud.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Du känner till vem som var kyrkans överhuvud och vet vad kloster är och något om livet i kloster. Du känner till den Heliga Birgitta.
Du beskriver på ett väl utvecklat sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Du känner till vem som var kyrkans överhuvud och vet vad kloster är och något om livet i kloster. Du känner till den Heliga Birgitta. Du känner till vad kyrkan krävde av människorna och vad kyrkan kunde hjälpa till med.
Känna till att Sverige var ett enat rike som styrdes av en kung.
Du känner till hur man valde kungar och att Sverige var ett enat rike.
Du känner till hur man valde kungar och att Sverige var ett enat rike. Du vet vad en kungsgård var och kan förklara hur kungen levde.
Du känner till hur man valde kungar och att Sverige var ett enat rike. Du vet vad en kungsgård var och kan förklara hur kungen och hans män levde och hur kungen hade råd att betala för sina kungsgårdar och sina soldater.
Berätta om hur människor levde på medeltiden.
Du gör enkla beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
Du gör ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
Du gör utvecklade beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
Förklara vad ståndssamhället innebar.
Du berättar vilka som var de fyra stånden.
Du berättar vilka som var de fyra stånden. Du förklarar vad de olika stånden arbetade med.
Du berättar vilka som var de fyra stånden. Du förklarar vad de olika stånden arbetade med och hur makten mellan stånden var uppdelad.
Kunna berätta vad digerdöden var.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna och vet vad som orsakade den.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna och vet vad som orsakade den. Du kan också göra jämförelser med våra dagars sjukdomar.
Känna till något om några historiska personer som Heliga Birgitta, Birger Jarl, Magnus Ladulås, Margareta Valdemarsdotter m.fl.
Du känner till en eller flera av Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson och drottning Margareta.
Du känner till minst två av Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson och drottning Margareta och vad de betytt för Sverige.
Du känner till Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson och drottning Margareta och vad de betytt för Sverige. Du känner till Kalmarunionen.
Känna till vad Hansan var och vilken betydelse den hade.
Du vet vad Hansan var och kan berätta lite om det.
Du beskriver vad Hansan var och kan berätta var Hansa-städerna låg och vilka varor man handlade med.
Du beskriver utförligt vad Hansan var, kan berätta var Hansa-städerna låg och vilka varor man handlade med och kan berätta om Hansans inflytande på kultur och samhället.
Kunna använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du förstår och använder några av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Du förstår och använder flera av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Du förstår och använder många av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: