Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet, trivsel och utveckling

Skapad 2019-08-14 07:45 i Skattkistans förskola Hörby
framsteg och utveckling på småbarnsavdelning
Förskola
Tillsammans skapar vi pedagoger, barn och deras familjer ett Rubinen där vi trivs och kan utvecklas. Tillsammans finner vi glädje i att göra framsteg. Förskolan ska erbjuda barnen trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet, och lust att leka och lära.

Syfte:

 Varför gör vi detta?

Att alla barn och vårdnadshavare ska känna trygghet och trivsel med varandra.

Grunden till all undervisning på Rubinen vilar på goda relationer och god kännedom om barnen och deras familjer. All undervisning utgår från barnens behov och intresse.

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

På en småbarnsavdelning är det viktigt med fasta rutiner, där samma saker händer vid ungefär samma tidpunkt varje dag, då lär sig barnen förskolans mönster och får en förståelse för vad som ska hända framöver. Det handlar om fruktstund med sång, planerad aktivitet, utevistelse mat och vila. Detta introducerar vi redan under inskolningen. För de barn som tidigare är bekanta med förskolan handlar det om att erbjuda dem nya, roliga och intressanta aktiviteter som får dem att göra framsteg i sin utveckling. I takt med barnens mognad ska det också finnas möjlighet till olika val av aktivitet.

Då många barn sedan tidigare är bekanta med Rubinen fortsätter vi där vi slutade i våras. Vi startar terminen som vi slutade med gemensam samling, vi introducerar de nya barnen i denna. Samlingen blir en mötes och glädjestund där vi utvecklas tillsammans. 

Vi ser över och utvecklar våra lärmiljöer på Rubinen.

Vi introducerar projektor för att på ett enkelt sätt erbjuda digitalisering på en mindre barns avdelning.

Utvecklar måltidspedagogiken på avdelningen.

Vi utvecklar miljön för att utmana till självständighet, rollekar, utforskande och experimenterande.

I arbetslaget verkar vi för medvetna pedagoger som aktivt verkar för att lära känna barnen och deras familjer. Vi använder oss av våra kunskaper för att kunna möta barnen där de befinner sig och utgår från deras behov och intresse i vår planering. Vårt mål är att vår verksamhet ska vara en naturlig del i barnens vardag.

Dropin för vårdnadshavare 11 september 2019. Barnen bakar kaka som de bjuder på.

I ett vidare perspektiv vill vi erbjuda barnen traditionella firande såsom födelsedagar, samt mer årstidsbestämda traditioner; jul.påsk, midsommar.

 

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?

Utifrån våra gemensamma reflektioner har vi sett att det är av stor vikt att hålla kvar de fasta rutiner som är befintliga på avdelningen. Fasta rutiner ger barnen struktur på verksamheten, de är trygga och självständiga.

En del av vår struktur är att bibehålla samlingen där vi vill erbjuda gruppen det helhetsperspektivet som förekommer, vi kan tillsammans se vilka kompisar som är på plats. Tillsammans sjunger vi vår samlingssång och erbjuder olika rytmiska instrument där vi hjälps åt i hela gruppen. Barnen är väl medvetna om den struktur som finns i samlingen och den populära fruktstunden som vi har gemensamt. Samtliga barn är delaktiga i samlingen och de sjunger gladeligen de kända sångerna.

För att erbjuda en mer stimulerande lärmiljö utifrån ett lustfyllt perspektiv, lyssnade vi på barnen och delade deras intresse för samtliga saker i verksamheten. Vi ändrade i vår miljö för att barnen ska kunna erbjudas material och aktiviteter för att stimulera deras utveckling. Lärmiljön är inte färdigställd ännu utan är under bearbetning.

Vårt mål med projektorn var att introducera digitala verktyg i verksamheten. Vi använder projektorn till att lyssna på lugn musik vid våra måltider samt att läsa böcker via ugglo. Barnen erbjuds att läsa bok via projektorn men barnen väljer gärna böcker i fysisk form. 

 Födelsedag: Varje firande är individuellt där vi uppmärksammar varje enskilt barn.

Vid samtliga firande använder vi oss utav material där barnen delar frukt tillsammans med en vuxen, frukt på ett silverfat. Barnen får sitta på en speciell stol med rött skynke och tillsammans sjunger vi och födelsedagsbarnet får välja sång. Barnet får även välja valfri färg på en ballong och i ett paket får de ett fotocollage.

Jul: Under november och december månad erbjuder vi samtliga moment som handlar om julen; lussebak, pepparkaksbak, pyssel i alla former, adventskalender i form av QR koder. Vi kommer även att erbjuda två olika drop in; ett pyssel drop in som sker tillsammans med äldre barns avdelning samt ett Lucia-dropp in där vi erbjuder sångstund och fika tillsammans med vårdnadshavarna.

 


Luciasångstunden tillsammans med föräldrarna förbereder vi tillsammans med barnen, som i god tid haft möjlighet att bekanta sig med sångerna. Vi sjunger varje dag på vår samling. Vad är det då vi sjunger om? För att hjälpa barnen att förstå det vi sjunger om finns det figurer som symboliserar de olika sångerna. Barnen väljer själva ur korgen vilken sång de vill sjunga. Barnen inspireras till samtal och förståelse för de olika begreppen i sångerna genom bilder på väggen. På borden återkommer samma bilder.
-Val av undervisningens innehåll


-Vilket förändrat kunnande ser ni?

Barnen känner igen och sjunger med i de olika sångerna. Barnen har också visat på att de förknippar de olika figurerna i korgen med respektive sång. De använder sig av de olika begreppen och språket i sångerna.


-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

Analys:
Varför blev det som det blev?

Under vårt adventspyssel fick vi planera om i sista stund då vi saknade material men i slutänden blev det till det bättre då barnen kunde medverka utifrån sina förutsättningar. Tillsammans blandade vi gips med vatten och använde matematiska begrepp såsom volym och mängd och sedan valde barnen valfri form, de fick hålla formen stadigt så att gipsen inte flöt ut. Ett fantastiskt samarbete som blandades med julmusik och givande diskussioner om julen, djur och tomten. Aktiviteten flöt på under förutsättningarna; flexibilitet, spontanitet, lyhördhet, samarbete.


Vilken utveckling har skett?

Barnen lyfter sina synpunkter och funderingar utifrån den aktuella aktiviteten, den språkliga utvecklingen och de sociala samspelen lyfter barngruppens dynamik.


Vad är nästa steg?

Nästa steg är att utmana barnen vidare i ett större perspektiv utifrån deras intresse och förutsättningar.


Vad krävs för att komma vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: