Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-08-14 08:46 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Religionskunskap Samhällskunskap
Under den här kursen kommer vi att fundera över skillnaden mellan lagar och regler. Vi kommer även att söka efter orsaker till varför människor begår brott, vad som händer om man bryter mot en lag och vilka påföljder olika typer av brott ger. Vi repeterar vilka grundlagarna är, vad de innebär och ta reda på hur det går till under en rättegång. Vi övar oss i att ta ställning i olika frågor och debatterar.

Innehåll

Det här ska du lära:

 • Resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle.
 • Förstå orsaker till och konsekvenserna av kriminalitet, utifrån individ, familj och samhälle.
 • Redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • Använda ämnesspecifika ord och centrala begrepp på ett fungerande sätt ( se begreppslista).
 • Värdera och uttrycka olika ståndpunkter i samhällsfrågor med resonemang och argument.

 

Du ska få möjlighet att utveckla dessa förmågor:

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Analysera och kritiskt granska lokala och nationella samhällsfrågor ur olika perspektiv.

- Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp.

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Så här ska vi arbeta:

- Vi kommer att fundera över och diskutera olika frågeställningar: enskilt, i par och alla i klassen (EPA).

- Vi kommer att titta på några delar i serien Så funkar Sverige och diskutera innehållet: https://urskola.se/Produkter/202387-Sa-funkar-Sverige-Lagar) och https://urskola.se/Produkter/202388-Sa-funkar-Sverige-Grundlagarna.

- Vi kommer att se kortfilm från SLI om olika påföljder (straff) och en dokumentär om några ungdomar som begår ett brott och hur polis, åklagare och samhället reagerar.

- Vi kommer att läsa kapitlet Lagar och regler i läroboken samhällskunskap Puls (s.38-51) och göra arbetsuppgifterna i arbetsboken (s 17-21).

 

Detta kommer att bedömas:

- Ditt aktiva deltagande i diskussioner (EPA) kring olika frågeställningar.

- Hur du använder nya begrepp och visar att du har förstått vad orden står för.

- Hur du för ett självständigt resonemang och drar slutsatser utifrån fakta, i muntliga och skriftliga uppgifter.

 

Planering:

Läxa vecka 35 (förhör torsdag): Repetera sidorna 39-40 och sidorna 42-43 i läroboken Samhällskunskap Puls

Läxa vecka 36 (senast till torsdagen): Ha gjort klart arbetsuppgifterna i arbetsboken ( s 17-21)

Läxa vecka 37 (förhör onsdag): Skriftligt förhör på ämnesord- och begrepp

 

Uppgifter

 • Ord och begrepp prov ons 11/9

 • Ord- och begreppslista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: