Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavarbete för åk 1

Skapad 2019-08-14 09:07 i Vasaskolan Ludvika
Grundskola 1 Svenska
Vi börjar med arbetet att lära känna bokstäverna i det svenska alfabetet, dess ljud och form. Genom arbete med bok, film, dataprogram och diskussioner ökar vi våra kunskaper.

Innehåll

Syfte - varför ska du jobba med detta?

Jag vill att du ska...

 • Skapa intresse för bokstäver och det skrivna språket
 • Öka din språkliga medvetenhet
 • Bli medveten om varför det är viktigt att läsa och skriva
 • Öka ditt intresse för böcker och det skrivna ordet
 • Träna på din förmåga att berätta och samtala i grupp
 • Få möjlighet att reflektera över din egen lärprocess

 

 

Metod - så här kommer du att jobba med bokstäver under läsåret

Du kommer att...

 • Lära dig att skriva bokstäverna på korrekt sätt, både versaler och gemener
 • Lära dig att koppla rätt ljud till rätt bokstav
 • Lära dig att urskilja bokstäver i ord
 • Arbeta med dataprogrammet Trädet Web, både i grupp och enskilt
 • Arbeta i arbetsboken Den magiska kulan
 • Lära dig alfabetet och alfabetisk ordning
 • Prata, visa och berätta i grupp
 • Titta på alfabetsprogrammet Livet i bokstavslandet 

Bedömning

 • Din förmåga att skriva stora och små bokstäver
 • Din förmåga att se sambandet mellan ljud och bokstav
 • Din förmåga att kunna alfabetet och alfabetisk ordning
 • Din förmåga att prata, visa och berätta i grupp
 • Din förmåga att lyssna på andra
 • Din förmåga att arbeta vid datorn

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Bokstavarbete för åk 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Forma bokstäver
Både versaler och gemener
Formar enstaka bokstäver, både gemener och versaler
Formar ett flertal bokstäver, både gemener och versaler
Formar alla bokstäver, både gemener och versaler
Sambandet mellan ljud och bokstav
Koppla rätt bokstav till rätt ljud
Kan inte koppla rätt bokstav till rätt ljud
Kan koppla enstaka bokstäver till rätt ljud
Kan koppla flertalet bokstäver till rätt ljud
Kan koppla alla bokstäver till rätt ljud
Alfabetet och alfabetisk ordning
Kan rabbla korta sekvenser av alfabetet
Kan rabbla det mesta av alfabetet men "snubblar" då och då
Kan rabbla hela alfabetet och har börjat förstå alfabetisk ordning
Kan rabbla hela alfabetet och förstår hur man kan använda sig av alfabetisk ordning
Prata, visa och berätta i grupp
Du berättar, pratar eller visar inte gärna något för en liten grupp elever
Du berättar, pratar och visar något i en liten grupp
Du berättar, pratar och visar inför hela klassen.
Du berättar, pratar och visar obehindrat inför hela klassen eller annan grupp
Lyssna när andra pratar
Du kan stundtals lyssna när andra pratar och berättar saker för dig och klassen
Du kan lyssna en kortare stund när andra pratar och berättar saker för dig och klassen
Du kan lyssna en längre stund när andra pratar och berättar saker för dig och klassen
Du lyssnar och är väldigt uppmärksam när andra pratar och berättar saker för dig och klassen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: