Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modern saga (berättande text) år 7

Skapad 2019-08-14 09:10 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Berättande text Saga
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi startar upp skrivandet på högstadiet med en textform som ni kommer att känna igen från mellanstadiet, nämligen sagan. Den här gången fördjupar vi oss i genren genom att läsa kända sagor och prata om dem, för att sedan skriva våra egna moderna versioner.

Innehåll

I det här skrivprojektet kommer du att få:

- Läsa kända sagor och diskutera dem.

- Lära dig vad som är typiskt för genren saga.

- Välja en befintlig känd saga och skriva om den i en modern version.

- Öva på att använda dig av svenskans grammatik och skrivregler.

 

Den moderna sagan

- Den moderna sagan skall vara förhållandevis kort, mellan en och två A4:sidor i storlek 12 Times New Roman brukar vara lagom.

- Det ska framgå vilken saga du har omarbetat och att texten är en saga och inte en faktatext eller en spökhistoria.

- En saga är en berättande text som börjar med "Det var en gång" och slutar med "och så levde de lyckliga i alla sina dagar". Den innehåller ofta övernaturliga element, som djur som pratar eller feer som kan trolla pumpor till droskor. I er moderna version får ni bestämma själva hur ni gestaltar detta på bästa sätt. 

- Er moderna version av sagan ska också ha ett budskap.

I sagan ska verben skrivas i dåtid.

- Sagan ska innehålla beskrivningar av människor och miljöer.

- Sagan ska ha en fungerande inledning, handling och avslutning - det man kallar för "en röd tråd".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: