Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 ABC-klubben: Den magiska kulan

Skapad 2019-08-14 09:53 i Danmarks skola Uppsala
En årsplanering till materialet ABC-klubben från förlaget Natur och Kultur.
Grundskola 1 Svenska
Tänk vad fantastiskt det är med språk och bokstäver. Med hjälp av bokstäver kan du bygga både ord och meningar, du blir en ordbyggare och du kan skriva egna texter. Att själv kunna läsa och förstå det som står i en bok är som en magisk upplevelse. I år kommer du att få hänga med Asta, Bea och Cesar på deras spännande äventyr i ABC-klubben. Under hösten och våren kommer vi att genomföra Skolverkets nationella bedömningsstöd i läs– och skrivutveckling i årskurs 1.

Innehåll

Syfte

Utveckla förmågan att:

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Undervisningens innehåll:

 • läsa boken "Den magiska kulan"
 • arbeta med bokstäver, deras ljud och form
 • arbeta med ordbilder
 • arbeta med läsförståelsestrategier
 • läsa i grupp
 • lyssna på högläsning
 • samtala och återberätta i grupp
 • arbeta med läsförståelse och skrivning i läxboken
 • arbeta med läsförståelse och bokstäver i arbetsboken

Du kommer varje vecka att få läsa ett nytt kapitel i Läseboken både i skolan och hemma för en vuxen. Genom att läsa en text flera gånger övar du upp flytet i läsningen. 

Du ska få lära dig:

 

 • höra begynnelseljudet i ord, ex m-mat och s-sol
 • höra att ex fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k
 • ljuda ihop ex s-ö-t till söt och m-u-s till mus
 • namn och ljud på alla bokstäver
 • känna igen vanliga småord som ordbilder jag, hej, och, ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig
 • läsa ord som is, sol, räv
 • läsa vanliga ord med flyt, ex bok, sol, spel
 • läsa enkla ord och förstå vad de betyder
 • läsa och förstå en enkel mening, ex ”Anna leker med Ali”
 • berätta i grupp och lyssna på andra
 • återberätta
 • sammanfatta
 • förklara så att andra förstår
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter 
 

Du får visa vad du kan genom att:

 • läsa för din lärare
 • delta i lästester
 • göra skrivuppgifter
 • delta i diskussioner
 • Under hösten och våren kommer du att genomföra Skolverkets nationella bedömningsstöd i läs– och skrivutveckling för årskurs 1.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: