Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drakskeppet

Skapad 2019-08-14 10:01 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer i klassen att ha högläsning av boken "Drakskeppet" av Maj Bylock. Efter att ha lyssnat på ett avsnitt ur boken kommer vi att jobba med läsförståelsefrågor och diskutera bokens innehåll i par, gruppvis och tillsammans.

Matriser

Sv SvA
Drakskeppet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skrivregler
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: