Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Motorik

Skapad 2019-08-14 10:04 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 1 – 3 Motorik
Inom ämnesområdet Motorik kommer vi att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresset för att vara fysiskt aktiva.

Innehåll

Motorik

Under den kommande tiden kommer vi att arbeta med att använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang. Vi kommer också att utföra olika aktiviteter i utemiljö och naturen.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • att röra sig allsidigt i olika sammanhang.
  • utveckla din förmåga att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och förstå värdet av ett aktivt friluftsliv.
  • ha en tilltro till sin egen fysiska förmåga.
  • Skolan ska stimulera varje elev att växa med sina uppgifter och uppmärksamma hälsa- och livsstilsfrågor (kap.1).
 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med grundläggande motoriska rörelser, lek, dans och rörelser till musik både inomhus och utomhus. Vi kommer också att arbeta med vår finmotorik. Vi kommer också att åka till Simhallsbadet för att träna rörelser i vatten. Vi upplever rörelse och fysiska aktiviteter och har samtal kring detta. Vi lär oss ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Hur?

Vi har idrott vid två tillfällen i veckan och då tränar vi olika motoriska färdigheter samt kroppsuppfattning och ökar vårt intersse för att vara fysiskt aktiva.

Vi kommer också att ha en dag i veckan som utedag då vi kan utveckla vår förmåga till aktivitet och friluftsliv. Vi samtalar om livsstilens betydelse för hälsan (kap. 2.2).

 
 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

  • din förmåga att använda kroppens förmåga att röra dig allsidigt i olika sammanhang.
  • din förmåga att genomföra olika aktiviteter i utemiljö och naturen.
  • din förmåga att använda ord, begrepp inom ämnesområdet.
  • bedömningen kommer att ske tillsammans med Dig under arbetets gång.
 

Matriser

MOT
MOTORIK Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
GENOMFÖRA OLIKA AKTIVITETER
...i utemiljö och i naturen
Deltar i kända aktiviteter tillsammans med andra i kända utemiljöer Behöver handledning i genomförandet.
Deltar i varierande aktiviteter och utemiljöer. Behöver viss handledning i genomförandet.
Medverkar varierande aktiviteter och i varierande utemiljöer.
Genomför en aktivitet som är anpassad efter situation, syfte och deltagare.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: