Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Djur och natur

Skapad 2019-08-14 10:06 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Tema Djur och natur kommer att utgå från elevernas egna förslag och tillsammans gör vi en planering för temat.
Grundsärskola 1 – 4 Motorik Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet
Under terminen kommer vi att arbeta med temat Djur och natur.

Innehåll

Tema : Djur och natur

Vi kommer att arbeta med detta tema under en del av terminen och vi kommer att lära oss om olika djur, var de bor och vad de äter. Vi kommer också att lära oss om naturen och hur den ser ut under olika årstider. Du kommer att utveckla dina kunskaper, färdigheter och förmågor inom de olika ämnesområden som ingår i temat.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • utveckla kunskaper om människa och natur och om samband mellan dessa (Ve)
 • genom undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen (Ve)
 • uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt (Ev)
 • skapa med kreativitet och fantasi (Ev)
 • utveckla språk och identitet genom att lyssna, samtala och förstå (Ko)
 • utveckla förmågan att förstå omvärlden genom att möta olika former av kommunikation (Ko)
 • röra sig allsidigt och intresse för att vara fysiskt aktiv (Mo)
 • vistas i utemiljöer  och naturen under olika årstider och få förståelse för ett aktivt friluftsliv (Mo
 • främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden ( Lgr 11 kap 1)
 • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga (Lgr 11 kap 2)

 

Undervisningens innehåll

Undervisningen under temat: Djur och natur kommer att innehålla:

 • möjligheter att skapa utifrån vår egen fantasi och kreativitet (Ev)
 • möjlighet att använda olika tekniker och material för att skapa (Ev)
 • informationssökning från olika källor (Ko)
 • tillfälle att använda olika former för kommunikation (Ko)
 • olika tillfällen att vara fysiskt aktiva (Mo)
 • växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer (Ve)

 

Hur kommer vi att arbeta :

Temat kommer att utgå från eleverna och deras egna intressen. De kommer att få möjlighet att vara med att planera temat, varje elevs intresse och förslag kommer att finnas med i planeringen (Lgr 11 kap 2)

Vi kommer att arbeta undersökande, dvs. vi söker efter information på många olika ställen (Ko)

Eleverna kommer att ges möjlighet att redovisa sina kunskaper på olika sätt, alla olika sätt är lika mycket värda ( Lgr 11 kap 1)

Vi kommer att arbeta i grupp och enskilt, eleverna kommer att dokumentera sitt arbete i en skrivbok, med text och bild och även digitalt.

Eleverna kommer att möta både teori och praktik, vi kommer att omsätta det vi lärt oss ute på våra utedagar tillsammans (Mo)

Eleverna kommer att arbeta med olika former av skapande inom temat (Ev)

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att:

 • skapa genom bild, musik och slöjd (Ev)
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och naturen (Mo)
 • söka information från olika källor (Ko)
 • använda kunskaper om människa och natur ( Ve)
 • utveckla olika kunskaper inom ämnesområdet (Lgr 11kap 1)
 • arbeta både enskilt och tillsammans med en kompis (Lgr 11 kap 2)

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under temat och eleverna kommer med stöd av bilder att vara delaktiga i sin kunskapsutveckling.

Eleverna kommer varje dag att möta de mål som vi arbetar med och utvärdera dessa efter varje lektion.

Matriser

MOT VEU KOM ES
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
ANVÄNDA KUNSKAPER
... om människa och natur
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att t.ex. reagerar på och identifierar kända ord och begrepp inom ämnesområdet. Behöver hjälp med att kommunicera sina kunskaper och sätta dem i ett sammanhang.
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att t.ex. reagerar på och identifierar kända ord och begrepp inom ämnesområdet. Försöker på egen hand att kommunicera sina kunskaper genom att t.ex. peka, teckna…
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att berätta, beskriva och förklara på ett enkelt sätt genom t.ex. bilder, text… Kommunicerar sina kunskaper med hjälp av ord begrepp inom ämnesområdet. Sätter sina kunskaper i ett sammanhang.
Använder och kommunicerar sina kunskaper, ger exempel och beskriver samband inom ämnesområdet. Berättar, beskriver och förklarar sina kunskaper på ett tydligt sätt. Använder sina kunskaper även i andra sammanhang och inom andra ämnesområden.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.

MOT VEU KOM ES
KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SÖKA INFORMATION
...från olika källor Elevnära källa = tex loggbok, schema, den kända vardagliga miljön runt eleven
Behöver handledning och hjälp för att söka information i någon given elevnära källa.
Söker på egen hand information i några givna källor.
Försöker själv söka relevant information i elevnära källor. T.ex. genom att hämta information i sin loggbok, sitt schema
Söker fram egen relevant information kopplat till uppgift, situation eller behov. Använder olika medier för att söka olika sorters information och vet vart informationen kan hittas.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, SYMBOLER OCH ANDRA UTTRYCKSSÄTT FÖR KOMMUNIKATION
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.

MOT VEU KOM ES
ESTETISK VERKSAMHET Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
UNDERSÖKA
... estetiska uttrycki olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.
Deltar i och får upplevelser av olika estetiska uttryck.
Deltar i att undersöka hur olika estetiska uttryck är utformade. Behöver handledning i undersökandet för att förstå budskapet.
Försöker på egen hand undersöka olika estetiska uttryck. Förstår enkla budskap i olika estetiska uttrycksformer.
Undersöker olika estetiska uttrycksformer på egen hand. Sätter in det upplevda i olika sammanhang. Förstår budskapet i olika estetiska uttrycksformer och hur de påverkar individen.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.

MOT VEU KOM ES
MOTORIK Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
GENOMFÖRA OLIKA AKTIVITETER
...i utemiljö och i naturen
Deltar i kända aktiviteter tillsammans med andra i kända utemiljöer Behöver handledning i genomförandet.
Deltar i varierande aktiviteter och utemiljöer. Behöver viss handledning i genomförandet.
Medverkar varierande aktiviteter och i varierande utemiljöer.
Genomför en aktivitet som är anpassad efter situation, syfte och deltagare.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: