Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik (sh1a1)

Skapad 2019-08-14 10:09 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vi ska jobba med svensk politik och demokrati. Vi har ett skriftligt prov på detta. I samhällskunskap 1a1 ska vi jobba med demokrati och hur människor kan vara med och påverka i en demokrati (riksdag och kommun). Vi ska ha en kunskap och förståelse för hur Sverige styrs och de politiska partier och hur dessa partier använder sig av politiska ideologier.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde: Demokrati och politik

Vad ska vi jobba med?

Vad demokrati och diktatur är, demokratikriterier. Riksdag och regering, hur Sverige och kommuner styrs. Politiska ideologier och de svenska partierna.  

Varför ska vi jobba med detta?

I samhällskunskap 1b ska jobba med demokrati och hur människor kan vara med och påverka i en demokrati (riksdag och kommun). Vi ska ha en kunskap och förståelse för hur Sverige styrs och de politiska partier och hur dessa partier använder sig av politiska ideologier. Kopplat till följande kunskapskrav: Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.

Centralt innehåll: Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Hur ska vi jobba?

Genomgångar, gruppuppgifter, enskilda uppgifter. Vi kommer ha ett skriftligt prov på detta område.

Bedömning?

På provet kommer det finnas gränser för E, C och A. Skillnaden i betyg handlar om hur väl man kan hur man kan se och förklara att Sverige är en demokrati. Likheter och skillnader mellan nationell nivå (riksdagen) och lokal nivå (kommunen) är också viktigt. Det är också viktigt för de högre betyget att förstå ideologierna och hur partier i Sverige använder sig av ideologierna.


Planering
Lektion 1: Demokratibegreppet
Lektion 2: Riksdag och regering samt grundlagar, lektionsuppgift.
Lektion 3: Socialism, liberalism och konservatism. (ta med så ni kan rita) 
Lektion 4: Andra ideologier (gruppuppgifter)

Lektion 5: Sveriges politiska partier + frågesport 
Lektion 6: This divided state (ideologiernas betydelser)
Lektion 7: Kommunen och Sveriges politiska historia
Lektion 8: inför provet 

Lektion 9: Prov

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: