Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering årskur 1-3 kurdiska HT2019

Skapad 2019-08-14 10:16 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under höst terminen 2019, arbetar vi med några arbetsområde , läsa , skriva och samtala.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa & skriva & språkbruk 

 Kort  av planeringen Mål:

Att eleverna kunna :
- ljuda och skriva bokstäverna eller - Avkoda enkla ord och förstå innebörden
- Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar, sammanfattningar, utifrån olika sammanhang och kan jämföra dessa med svenskan.

- Läsa och förstå innehållet i elevs nära texter samt kunna återberätta texten

Undervisning och arbetsmetoder

Vi övar på alfabetet, ljudanalys, skriver bokstäverna, rim, korsord, ordbilder och ordkunskap.

- Vi övar på bokstäver som uttalas annorlunda än i svenskan.

- Vi skriver ord, korta fraser och berättelser.

- Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs.

 - Eleverna  tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen . Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor.

- Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer.

- Vi samtalar om vardagliga situationer och händelser.

Vi använder digitala verktyg

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål minoritetsspråk finska som andraspråk år 1-3

1
2
3
4
Läsa A
Jag kan några skrivtecken i finska alfabetet och förhållandet mellan ljud och bokstav.
Jag känner igen en del ord i skriven text (tex mamma, pappa, egennamn).
Jag känner igen flera skrivtecken och kan läsa/ljuda ihop dem till ord (kan de flesta bokstavsljuden och kan läsa ljudenliga korta ord)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser enkla texter för mig.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av skrivtecken och ord.
Jag prövar att skriva själv, och kan flera skrivtecken och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg (skriver 2-3 ords meningar)
Tala A
Jag kan tala enkla fraser.
Jag kan berätta i grupp och lyssna på mina kamrater.
Jag känner till och kan använda olika uttal och intonation i det språk jag möter.
Jag har strategier för att uppfatta viktiga ord och kan därför dra slutsatser om innehållet i talad finska.
Läsa B
Jag kan alla skrivtecken i finska alfabetet och förhållandet mellan ljud och bokstav.
Jag kan själv läsa ord och meningar i korta texter.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser enkla texter för mig (läser på och mellan raderna vid lärarens högläsning tex ”varför hände detta?”).
Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.
Skriva B
Jag använder alla skrivtecken och skriver så att andra kan läsa.
Jag kan skriva ord och korta meningar.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt (även mellanrum mellan orden).
Jag kan stava vanliga ord och skriver så att andra kan läsa och följa med i mina texter (skriver text/ meddelanden med enkel handling).
Tala B
Jag kan enkelt beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar (hur något ser ut, beter sig)
Jag kan enkelt förklara så att andra förstår vad jag menar (tex vardagliga händelser eller något man lärt sig)
Jag kan ge uttryck för egna tankar och känslor och lyssna på andras åsikter.
Jag kan med enkla meningar prata med en kamrat om personer intressen, eller händelser i vardagen.
Kultur och samhälle A-B
Jag känner till och kan några vanliga rim, ramsor och gåtor ur finsk och sverigefinsk tradition.
Jag känner till sverigefinnars kulturliv i form av musik och estetiska uttryck.
Jag känner till och kan använda vissa ord och begrepp med anknytning till sverigefinsk och finsk kultur.
Jag känner till sverigefinnarnas liv idag med utgångspunkt i deras historia och kultur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: