Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kaninen ht 2019

Skapad 2019-08-14 10:19 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

Under denna termin kommer vi att arbeta med 

1. Normer och värde

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

 

Planerade insatser

 -Trivselregler skapas tillsammans med barnen.

-Tydliga och återkommande rutiner

-Boksamtal /bildsamtal i små grupper

-Återkommande disskutioner med barnen

-Närvarande vuxen i barnens leka som kan vägleda vid missförstånd.

-Använda TAKK för att förstärka kommunikationen om och förståelse för känslor

 

Förväntade effekter

 -Att barnen vågar komma till oss om det händer något som känns fel.

-Att barnen lär sig att hantera konflikter genom att kompromissa

-Genom boksamtalens innehåll kunna känna igen sig samt koppla det till praktiska vardagliga handlingar i olika sammanhang.

 - Att barnen kan uttrycka och kommunicera sina känslor med hjälp av TAKK.

Hur får vi syn på barnens lärande

 Observationer, närvarande i barnens lek.

 

2. utveckling och lärande

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Planerade insatser

skapa lärmiljöer utifrån barnens intresse.

att uppmuntra barnen att leka i olika konstellationer.  

att ge barnen en varierande undervisning

Förväntade effekter

 

Barnen får en ökad förståelse för:

 Att barnen stannar i leken och aktiviteter i en längre stund.

Att skapa lugn och ro i gruppen.

Att barnen hittar nya vänner i gruppen.

 

 

 

 

Hur får vi syn på barnens lärande

Genom observationer i de formella och informella aktiviteterna.

 

3. Barns inflytande

Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Planerade insatser

Genom att ge barnen utmaningar i vardagen som utvecklar deras förmåga att ta ansvar

 

Förväntade effekter

Att barnen blir självständiga individer

 Att barnen lär sig att värna om varandra och om förskolans miljö och material.Hur får vi syn på barnens lärande

Observation.

 

4. Grön flagg

Planerade insatser

- utrensning av leksaker som är gamla, innehåller kemikalier och som inte är till för lek

 - träna på att tvätta händerna bättre

- förbättra utemiljön utifrån kemikaliesmart förskola

 

Förväntade effekter

- barnen tvättar händerna noggrannare och får en bättre förståelse varför

- barnen får en kunskap om olika material i leksaker samt en förståelse för vad de kan innehålla

- vi använder oss av mer naturmaterial i aktiviteter och den fria lekenHur får vi syn på barnens lärande

-samtal med barnen.
 

- vi är mer närvarande och ser efter om baren tvättat händerna noggrannare

- genom samtal med barnen

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: