Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys - Bron till Terabitia Ht 19 7B

Skapad 2019-08-14 10:26 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi ser en film tillsammans i klassen och eleverna skriver en filmanalys individuellt.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska tillsammans se fantasyfilmen Bron till Terabitia. Därefter ska du får skriva en filmanalys utifrån givna frågor där fokus ligger på din tolknings- och analysförmåga.

Innehåll

Innehåll

Detta kommer att bedömas

  • Att du på ett tydligt sätt får fram dina egna tankar och åsikter.
  • Att du dra paralleller och kan göra jämförelser.
  • Att du uttrycker dig säkert, varierat och tydligt.
  • Att du har ett korrekt språk.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att:

  • formulera sig i tal och skrift
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Matriser

Sv SvA
Filmanalys - Bron till Terabitia Ht 19 7B

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tolka och förstå
Sammanfatta
Du gör enkla sammanfattningar av filmens handling, personer och miljö där du konkret berättar om innehållet och visar viss förståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av filmens handling, personer och miljö där du försöker att på egen hand tolka och värdera, göra jämförelser och drar slutsatser.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av filmens handling, personer och miljö där du tolkar, värderar och kritiskt granskar innehållet. Du jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Du drar också paralleller, slutsatser, ser sammanhang,motiverar och argumenterar.
Tolka och förstå
Budskap
Du visar grundläggande läsförståelse genom att du gör enkla tolkningar kring filmens innehåll och budskap.
Du visar god läsförståelse genom att du gör utvecklande tolkningar kring filmens innehåll och budskap.
Du visar mycket god läsförståelse genom att du gör välutvecklade tolkningar kring filmens innehåll och budskap.
Hantera språket
Skrivspråkets regler
Det finns grammatiska fel (uteblivna punkter, kommatecken, stor/liten bokstav på fel ställe, felaktig styckeindelning) i din filmanalys som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Det finns enstaka grammatiska fel (uteblivna punkter, kommatecken, stor/liten bokstav på fel ställe, felaktig styckeindelning) i din filmanalys. Mottagaren förstår sammanhanget.
Du har ett korrekt språk i di filmanalys. Mottagaren förstår utan problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: