Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2019-08-14 10:44 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 2 Svenska
Det här kommer vi att arbeta med i svenska i åk 2. Vi använder oss av läseboken DIAMANTJAKTEN och arbetsboken PRIMA SVENSKA.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Läsa och skriva
Du kommer att få träna olika lässtrategier t ex Spågumman, Frågeapan, Fröken detektiv och Cowboy Jim..
Du kommer att få läsa olika slags texter och redovisa böcker som du har läst och skriva bokrecension.

Du kommer att få träna skrivstrategier; hur man skriver olika slags texter, hur man bygger upp dem och vad som skiljer sig när man skriver t ex saga, fakta, serie och dikt.  
Du kommer att få skapa text där bild och ord hör ihop.                        
Du kommer att få arbeta med textbearbetning genom att läsa igenom din text och göra ändringar där det behövs.
Du kommer att träna handstil; skriva bokstäver tydligt och rätt.
Du kommer att få skriva text på dator och iPad.
Du kommer att få träna att sätta ut punkt, stor bokstav och frågetecken.
Du kommer att träna att skriva med små bokstäver och med mellanrum mellan orden.
Du kommer att få träna dubbelteckning med vokalhuset och ng-ljudet.
Du kommer att träna på alfabetet och alfabetiskordning.

Tala, lyssna och samtala
Du kommer att träna på att lyssna t ex på högläsning, fakta information, när dina skolkamrater berättar och vid samtal och du kommer att träna på att återberätta det du har lyssnat till.

Du kommer att få träna på att berätta om t ex böcker som du läst, något som du forskat om, temaarbete eller något du har valt att ta med och visa i skolan.

Du kommer att få arbeta och samtala kring olika texter, t ex rim och ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, dikter och sagor.
Du kommer att studera hur böcker har en inledning, ett händelseförlopp och en avslutning och träna på att beskriva personer i en bok.

Du kommer att få lära dig om bland annat författaren Astrid Lindgren och illustratören Ilon Wikland och få kunskaper om deras liv.

Du kommer att få lära dig om författaren och illustratören Tove Jansson och hennes bokfigurer.

Du kommer att få lära dig om hur faktatexter för barn kan vara skrivna.

Du kommer att få planera, arbeta med, förbereda redovisning och göre en redovisning om ett fritidsintresse.
Du kommer att få lära dig hur man kan använda bilder och andra hjälpmedel vid en presentation.

Du kommer att få träna att minnas och lära t ex genom tankekarta, stödord, dramatisera, repetera två och två,  och rita en bild.

Berättande texter och sakprosatexter
Du kommer att få höra berättande texter från olika kulturer, under olika tider och för olika syften, t ex folksagor som vill roa, uppfostra eller lära ut något.

Du kommer att få ta del av texter som handlar om människors upplevelser och erfarenheter från olika tider och från olika delar av världen.

Språkbruk
Du kommer att få lära dig nya ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Du kommer att delta i samtal om hur tonfall och ordval påverkar hur andra uppfattar vad du säger.

Informationssökning och källkritik
Du kommer att få lära dig att söka information t ex i böcker, tidningar och webbsidor för barn.  

Du kommer att få lära dig att varje text har en avsändare som påverkar vad som står i texten.

Bedömning av svenska:

Nedan finns kunskapskrav i svenska som eleven ska ha nått i slutet av åk 3. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: