Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik åk 3 (vt)

Skapad 2019-08-14 10:48 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Matematik
När vi arbetar med matematik kommer du att få lära dig att analysera, resonera, förklara, göra beräkningar, lösa problem och dra slutsatser.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

 

Du ska få lära dig:

 • att skriva bråk
 • att jämföra bråk
 • att addera och subtrahera bråk

 

 • klockan, analog och digital tid
 • uppskatta, jämföra och mäta tid

 

 • talen 0 till 10 000
 • att jämföra tal
 • att avrunda till närmaste tiotal och hundratal
 • addition, subtraktion och multiplikation med uppställning
 • multiplikation med 10, 100 och 1000

 

 • mätning, längd
 • punkt, linje och sträcka
 • vinkel
 • geometriska objekt; triangel, månghörning och rektangel
 • att räkna ut area och omkrets

 

 • att uppskatta, jämföra och mäta längd
 • enheterna millimeter, centimeter, decimeter, meter och kilometer. Kunna jämföra och omvandla enheter.

 

Arbetssätt

Vi kommer att träna på detta genom:

 • gemensamma genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • enskilt arbete
 • grupparbete
 • att se på filmer
 • att använda laborativt material
 • praktiska övningar
 • att spela spel
 • att arbeta med olika pedagogiska matteappar på ipad
 • koppla ihop arbetet till vardagen

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- kunna skriva bråk
- kunna jämföra bråk
- addera och subtrahera enkla bråk

- kunna klockan, analog och digital tid
- kunna uppskatta, jämföra och mäta tid

- kunna talen 0 till 10 000
- kunna jämföra tal, ange större än och mindre än
- kunna avrunda till närmaste tiotal och hundratal
- addera, subtrahera och multiplicera med uppställning
- multiplicera med 10, 100 och 1000

- förstå begreppen punkt, linje, sträcka och vinkel
- känna till geometriska objekt; triangel, månghörning och rektangel
- räkna ut area och omkrets

 -kunna uppskatta, jämföra och mäta längd
- kunna enheterna millimeter, centimeter, decimeter, meter och kilometer. Kunna jämföra och omvandla enheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: