Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Vardagsaktiviteter

Skapad 2019-08-14 10:48 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 1 – 3 Vardagsaktiviteter
Inom ämnesområdet Vardagsaktiviteter kommer vi att välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.

Innehåll

Vardagsaktiviteter

Under den kommande tiden kommer vi att arbeta med mönster och rutiner som ingår i vardagen. Du kommer att får utveckla din förmåga att planera och genomföra aktiviteter som ingår i vardagen.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • öka din självständighet och tilltro till din egen förmåga att agera.
  • vara delaktig i samtal om vardagsliv och samhälle.
  • få kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar (kap.1).
  • lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga (kap.2.2).

 

Undervisningens innehåll

 

Vad?

Vi kommer att arbeta med enkel matlagning efter recept. Vi kommer också att arbeta med återvinning. Vi kommer arbeta med demokrati och demokratiska beslut. Vi kommer att lära oss om samhällets serviceutbud.

 

Hur?

Vi kommer att baka och göra enkel matlagning utifrån recept och använda digitala verktyg för att dokumentera detta. Vi kommer att arbeta med klassråd och ta beslut genom att rösta på olika förslag och sedan även vara med på elevrådets möten. Vi kommer att utforska samhällets utbud av tjänster och använda vårt eget nya bibliotek för att låna böcker. Vi kommer att arbeta med återvinning och dess betydelse för vår miljö.

 
 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

  • att välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.
  • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
  • söka information om service och kulturutbud.
  • bedömningen kommer att ske tillsammans med dig under arbetets gång.
 

Matriser

VAA
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
UNDERSÖKA
... närmiljön, dess natur, historia och traditioner
Deltar i att undersöka/utforska närmiljön. Behöver handledning.
Deltar i att undersöka/utforska närmiljön. Visar igenkännande i kända miljöer och, kan med handledning, enkelt beskriva miljöer som har betydelse för eleven.
Orientera sig på egen hand i väl kända miljöer. Beskriver väl kända platser och miljöer som har betydelse för eleven.
Orienterar sig i närmiljön. Beskriver miljöer och platser i hemorten, Sverige och övriga världen.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätt ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända områden. Behöver viss hjälp med att använda och sätt dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända områden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: