Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Biologi ht 19 för år 6 - Område Kroppen - hjärtat och blodet, andningsvägarna & mag- och tarmsystemet

Skapad 2019-08-14 10:51 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Biologi - Område kroppen Hjärtat och blodet, andningsvägarna & mag- och tarmsystemet
Grundskola 6 Biologi
Hur är din kropp uppbyggd och hur fungerar den? I kroppen finns delar som kallas organ. Organen fungerar tillsammans i olika system. Nu skall du få lära dig mer om hjärtat och blodet, vad som händer när du andas och hur det går till när maten förvandlas i kroppen

Innehåll

Under höstterminen -19 kommer vi att arbeta med området Kroppen inom Biologin. 

 

Undervisning/arbetssätt

 • Diskussioner vid genomgångar
 • Enskilt arbete under lektionstid
 • Demonstrationer och laborationer för att konkretisera innehållet
 • Skriftlig redovisning av din kunskaper i form av dokumentation vid laborationer samt avstämning vid prov

 

Efter avslutat område skall du ha kunskap om

 •  De aktuella organens placering, funktion och hur de samverkar med varandra.  
 •  Namn på olika delar som ingår i hjärtat, andningsvägarna mag-tarmsystemet  
 • Grundläggande begrepp inom kroppens olika system såsom tex blodkroppar, blodplättar, vener, artärer, kapillärer, blodomloppet, puls, virus, bakterier, matspjälkning, immunförsvar, luftrör, lungblåsor, flimmerhår mm
 • Sjukdomar/Åkommor som kan drabba de aktuella organen och hur dessa kan förebyggas och behandlas såsom t.ex svimning, allergi, astma, hicka 
 • Hur man kan utföra enkla undersökningar av kroppens funktioner 
 • Någon vetenskaplig upptäckt som påverkat mänskligheten t.e.x vaccin och penicillin

 

Bedömning - Vi bedömer/observerar din förmåga att

 • Förstå och använda dig av viktiga begrepp du lärt dig som är specifika för arbetsområdet (se exempel på ord och begrepp ovan)
 •  Beskriva organens placering i kroppen, deras funktioner och hur de samverkar
 • Resonera muntligt och skriftligt om frågor som rör hälsa och sjukdom
 • Dra slutsatser och föra resonemang i frågor om kroppen
 • Genomföra enkla undersökningar utifrån en instruktion
 • Jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar och diskutera vad likheter och skillnader kan bero på
 • Förklara betydelsen av viktiga upptäckter inom biologin såsom vaccin och penicillin

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: