Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetskavalkad

Skapad 2019-08-14 10:55 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F
Vi kommer att diskutera och argumentera om olika nyheter. Vi kommer även titta på källors tillförlitlighet.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att diskutera definition av nyheter och titta på olika typer av nyheter. Detta genom olika typer av medier: Tidningar, TV, internet och radio. Vi kommer att diskutera nyheterna i sig och även hur dessa är uppbyggda. Ex. språk och struktur.

Genom tidningarna kommer vi att titta på hur man skriver en artikel, insändare och en recension.

Vi kommer även att titta på Lilla aktuellt och elevernas personliga nyheter, ex. om det hänt något nytt.

Eleverna kommer även själva att hitta nyheter som de tycker är intressanta som sedan diskuteras i klassen eller i grupper. Detta inkluderar därför även youtube och spel.

TT - Varje vecka kommer vi att diskutera olika nyheter som eleverna själva har hittat under veckan. Detta kallas TT (TidningsTisdag eller TidningsTorsdag) eftersom det är en av de dagarna som nyheterna diskuteras. Några elever får uppgiften att hitta en nyhet, vilken som helst, som sedan presenteras för klassen.

Källkritik kommer att vara en stor del av undervisningen och kommer att gälla de medier vi använder.

Under arbetet kommer vi även att gå igenom diskussion och argumentation, definition och tillvägagångssätt. Dessa begrepp kommer vi att använda i undervisningen hädanefter som en självklar del av undervisningen.

 

Mål

Eleven ska kunna presentera nyheter för de andra i klassen.

Eleven ska kunna hitta olika typer av nyheter genom olika medier.

Eleven ska kunna se skillnaderna mellan nyhetsskrifter och berättelser.

Eleven ska kunna berätta om källor och källors tillförlitlighet.

Eleven ska kunna veta skillnaden mellan diskussion och argumentation och använda sig av dessa.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: