Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck

Skapad 2019-08-14 10:57 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fysik

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

 • Begreppet tryck
 • Vätske- och gastryck
 • Arkimedes princip

Varför?

Tryck är en vidareutveckling av kraftbegreppet och har stor betydelse i många praktiska tillämpningar av fysiken. Det är också nära kopplat till värmeläran, som tas upp i kommande avsnitt.

Hur?

Genomgångar, övningsuppgifter i boken, laborationer.

Bedömning?

Skriftligt förhör och laborativt arbete. Kommer även att testas på prov tillsammans med värmelära.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tryck, tryckvariationer och Arkimedes princip.
  Fys  -
 • Ideala gaslagen som en modell för att beskriva atmosfärens fysik.
  Fys  -
 • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Fys  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: