Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/språk för förskoleklassen Nåntunaskolan

Skapad 2019-08-14 11:18 i Nåntunaskolan Uppsala
Arbete med språklig medvetenhet i förskoleklass
Grundskola F Svenska
Under läsåret i förskoleklassen kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda spåket i många skiftande sammanhang.

Innehåll

Ämne

Svenska

Arbetsområde

Skolår

Förskoleklass

Undervisning

Så här arbetar vi:

Vi arbetar bl a med "Bornholmsmodellen" som bygger på övningar i språklig medvetenhet. Detta sker genom lek med språk på varierande sätt i de dagliga aktiviteterna. I språklekarna leker vi med språket där tala och lyssna kompletteras med bilder, föremål, rörelselekar och samspel.

Vi använder oss även av kartläggningsmaterialet "Hitta språket".

Bornholmsövningar berör många delar av språket såsom:

Rim och ramsor

Ord: Långa/korta ord, sammansatta ord och motsatsord.

Ljud: Identifiera ljud (fonem), ljuda samman och dela upp ljud i olika ord.

Jämföra ord och meningar. Skapa berättande av meningar. 

Arbetspassen, lekgrupper och den fria leken innehåller även moment som:

Dagliga samlingar där samspel, berättande och lyssnade är av vikt.

Drama och lek.

Bild och skapande.

Rita och upptäckarskriva.

Utveckla skrivandet och berättandet med arbetsblad, skrivövningar och bildsekvenser.

Högläsning och boksamtal.

Egen upptäckarläsning och gemensam läsning i grupp.

Bokstavsarbete och bokstavspyssel.

Spelar spel

Lärplattor:

Intresset för berättandet, skrivning och läsning sker även genom arbete med lärplattor. Vi använder program och applikationer som utvecklar och stimulerar språket.

Utomhuspedagogik  - Uteskola

Varje vecka har vi ett arbetspass med "Uteskola". Då nyttjas annan miljö för inlärning än skolgården och klassrummet, oftast är det skogen i närliggande områden. Uteskolan involverar  skolans ämnesområden (bl a svenska och matematik) tillsammans med friluftsliv. Lekfulla aktiviteter och uppdrag, men även fri lek ges stort utrymme.

Bedömning

Det här ska eleven visa att hon/han kan:

Kunskapskrav och omdömen sker inte i Förskoleklassen.

Kartläggning och observationsschema sker med hjälp av Bornholmsmodellens kartläggning (Ht och Vt). Skolverkets kartläggningsmaterial "Hitta språket" används under höstterminen och ligger till grund för den fortsatta undervisningen. 

Förmågor som gynnas och utvecklas i Förskoleklassens språkliga aktiviteter: 

Förmåga att kommunicera i tal och förstå vikten av att kommunicera i skrift.

Förmåga att lyssna och ta del av skiftande typer av texter.

Förmåga att anpassa sitt språk för olika syften och sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
  Gr lgr11
 • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: