Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa 3 -vald idrott

Skapad 2019-08-14 12:27 i Höghammargymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasiesärskola Idrott och hälsa
Planera, genomföra och utvärdera olika moment inom vald idrott.

Innehåll

 • Upplägg inom egna idrotten
 • Den egna idrottens betydelse för hälsan
 • Regler inom vald idrott
 • Tekniker och taktik inom vald idrott
 • Genomföra och utvärdera den egna planeringen inom vald idrott

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera fysiska aktiviteter som utvecklar rörelseförmågan och hälsan.
  Idc
 • Förmåga att reflektera över vad fysiska aktiviteter och livsstilen betyder för hälsan och välbefinnandet.
  Idc
 • Förmåga att utföra fysiska aktiviteter på ett säkert och ergonomiskt sätt.
  Idc
 • Centralt innehåll
 • Planering och genomförande av träningsprogram inom den valda idrotten.
  Idc  -
 • Hur den valda idrotten utvecklar den kroppsliga förmågan.
  Idc  -
 • Regler, tekniker och taktik inom den valda idrotten.
  Idc  -
 • Hälsovinster och hälsorisker i samband med idrotten.
  Idc  -
 • Etik och moral i förhållande till idrotten.
  Idc  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven genomför med säkerhet träningsprogram inom vald idrott. I samband med aktiviteterna väljer eleven ändamålsenliga träningsmetoder och ger utvecklade omdömen om resultatet. Dessutom samtalar eleven på ett utvecklat sätt om livsstil, hälsa och etik med koppling till idrotten.
  Idc  A
 • Eleven genomför med viss säkerhet träningsprogram inom vald idrott. I samband med aktiviteterna väljer eleven delvis ändamålsenliga träningsmetoder och ger enkla omdömen om resultatet. Dessutom samtalar eleven på ett enkelt sätt om livsstil, hälsa och etik med koppling till idrotten.
  Idc  C
 • Eleven medverkar i att genomföra träningsprogram inom vald idrott. I samband med träningen medverkar eleven i att välja träningsmetoder och i att ge omdömen om resultatet. Dessutom medverkar eleven i att samtala om livsstil, hälsa och etik med koppling till idrotten.
  Idc  E

Matriser

Idc
Idrott och Hälsa 3 -vald idrott

Behöver stöd för att nå målen
Behöver ett visst stöd för att nå målen
Når målen helt självständigt
Upplägg inom egna idrotten
Den egna idrottens betydelse för hälsan
Regler inom vald idrott
Tekniker och taktik inom vald idrott
Genomföra och utvärdera den egna planeringen inom vald idrott
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: