Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4

Skapad 2019-08-14 12:57 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Planeringen utgår från läromedlet Bums, samt en del annat material
Grundskola 4 Svenska
En planering i svenska för åk 4.

Innehåll

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Undervisningens innehåll

 • Lust till att läsa, skillnad mellan fakta/skönlitteratur
 • Svenska språket/Sverige förr och nu
 • Skrivmallar och modeller för att utveckla skrivandet 
 • Skiljetecken
 • Att bli en god lyssnare och konsten att läsa högt
 • Ordklasser, vokaler/konsonanter, stavning
 • Källkritik

Arbetssätt och metod

Undervisningen kommer att använda olika material i svenskämnet, bland annat Bums Svenska åk 4, textbok och Läsförståelse A. Du kommer även att få läsa/lyssna/diskutera texter, se filmer och svara på frågor om texters innehåll och budskap. Du kommer att få utveckla din förmåga att stava och skriva olika sorters texter. Vi kommer använda oss av Classroom och Google Drive som digitala verktyg i skrivprocesser och vid skriftlig kamratrespons. 

 • Vi har genomgångar och diskuterar tillsammans
 • Vi utvecklar strategier för att öka ordförståelsen och ordförrådet  
 • Vi läser/lyssnar på texter och pratar/svarar på frågor om dem
 • Vi skriver berättelser och andra texter, lär oss strukturer för olika texttyper
 • Vi ger kamratrespons och förbättrar våra texter 
 • Vi läser högläsning och bänkbok och skriver/ger recensioner
 • Vi  tränar på att gruppera ord i rätt ordklass (substantiv, adjektiv, verb)

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • svara på frågor om texter och urskilja texters budskap
 • ge respons samt bearbetning av egen text
 • använda hjälpmedel för stavning och ordförståelse för att förstå
 • genomföra muntliga presentationer
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift


  Dokumentation 

  Du kommer att kunna visa dina färdigheter muntligt under gemensamma diskussioner, samt skriftligt genom att svara på frågor om exempelvis texters innehåll. Du kommer att få visa dina kunskaper om olika texttyper och deras struktur genom att skriftligt skapa egna texter men också genom att läsa och ge respons på andras texter. Genom olika former av redovisning kommer du att få visa att du har kunskaper om ord och begrepp samt få möjlighet att föra fram dina åsikter, reflektioner eller din uppfattning om texters innehåll. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: