Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologiplanering år 8 kap.9 Sex och samlevnad

Skapad 2019-08-14 13:36 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Biologi
9.1 På väg att bli vuxen 9.2 Lär känna din kropp 9.3 Sexuellt samliv 9.4 Säker sex 9.5 Från liv till död

Innehåll

 

BIOLOGI planering  – Kap.9 Sex och relationer år 8

 

 

 

För de flesta vuxna är sexualiteten en viktig del av livet. Med kunskaper om hur du kan undvika oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar ökar dina chanser till ett lyckligt liv. Genom att själv ta ansvar kan du påverka din framtida hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Planering             Sex och relationer

34

Genomgång av planering, bedömningsmatris, och hur vi ska arbeta. Unikum och Teams! Begrepp utdelat.

35

Kapitel 9.1 : På väg att bli vuxen  s. 368-371

Presentation

Film + quiz: Studi – Könsidentitet

                                  Det händer i hjärnan när du blir kär

Arbete med begrepp och frågor s.371

36

Kapitel 9.2 : Lär känna din kropp s. 374-377

Presentation

Film + quiz: Studi – Penis

                                 Ungdomsmottagningen

Arbete med begrepp och frågor s. 377

     37

Kapitel 9.3 : Sexuellt samliv s. 378-382

Presentation

Film + quiz: Studi – Onani

Arbete med begrepp och frågor s. 382

38

Kapitel 9.4 : Säker sex  s.383-387

Presentation

Film + quiz: Studi – preventiva metoder

Arbete med begrepp och frågor s. 387

39

Kapitel 9.5:  Från liv till död  s.388-392

Presentation

Film + quiz: Studi –

Arbete med begrepp och frågor s. 392

40

Arbeta med finalen s. 394-395

Arbeta med instuderingsfrågor

Repetera inför provet

PROV!!!

   

 

      

 Sidor i Biologi  spektrum:

 

s. 366-392 Sex och relationer kap.9

 

 

 

 

 

Vilket stöd finns till undervisningen?

 

 

 

 

Centralt innehåll

 

 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

   

   

 

Du ska uppvisa kunskaper om:

 

 • Olika sorters sexualitet

 • Namnen på de olika delarna av det kvinnliga och manliga könsorganet

 • Sexuellt samliv

 • Olika preventivmedel

 • Olika överförbara sjukdomar

 • Hur ett liv uppstår

 

 

 

No-ämnets tre förmågor som du ska utveckla och jag bedöma:

 

       Diskutera och ta ställning - Här tränas din förmåga att skilja värderingar från
       vetenskapliga fakta och utveckla ditt kritiska tänkande kring såväl argument som
       informationskällor. 

 

       Planera och undersöka - är till stor del en laborativ förmåga. Men det finns
       också mycket att lära av hur det vetenskapliga arbetssättet utvecklats och all ny
       kunskap det medfört.

 

       Beskriva och förklara - använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva
       och förklara olika samband.

 

 

 

Dessa olika förmågor kommer vi diskutera under lektionerna.

 

 

 

Bedömning:

 

Bedömning kommer att ske löpande. Det betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.

 

 • Du kommer att få tillfälle att diskutera och ta ställning skriftligt och muntligt.  

 • Du kommer skriftligt och muntligt beskriva och förklara kring de viktigaste begreppen.

 • Du kommer göra laborationer och kunskapstest på kapitel 9- Sex och relationer

 

 

 

 

 

Pedagogisk planering Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan • planera och genomföra systematiska undersökningar • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Pedagogisk planering Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan • planera och genomföra systematiska undersökningar • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Centralt innehåll Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Kunskapsmål HÄR FÅR DU LÄRA DIG • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem • beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar • att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar • fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar • att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra Exempelvis hur vi och vissa andra djur andas Viktiga begrepp • cellteorin • cellandning • cellmembran • cellkärna • celldelning • stamcell • vävnad • organ • organsystem • signalämne • matspjälkning • enzym • magsaft • bukspott • galla • tarmludd • luftrör • lungblåsor • andningscentrum • diafragma • stämband • blodomlopp • artär • ven • kapillär • lilla och stora kretsloppet • segelklaff • fickklaff • blodtryck • muskelpump • blodplasma • hemoglobin • flimmerhår • immunförsvar • vit blodkropp • lymfa • lymfkörtel • mjälte • tymus • antikropp • vaccination • rörben • röd och gul benmärg • benhinna • brosk • ledband • disk • skelettmuskel • hjärtmuskel • glatt muskel • böj- och sträckmuskel • sena • muskelfiber • mitokondrie • mjölksyra • hornlager • tillväxtlager • pigmentcellPedagogisk planering Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan • planera och genomföra systematiska undersökningar • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Centralt innehåll Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Kunskapsmål HÄR FÅR DU LÄRA DIG • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem • beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar • att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar • fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar • att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra Exempelvis hur vi och vissa andra djur andas Viktiga begrepp • cellteorin • cellandning • cellmembran • cellkärna • celldelning • stamcell • vävnad • organ • organsystem • signalämne • matspjälkning • enzym • magsaft • bukspott • galla • tarmludd • luftrör • lungblåsor • andningscentrum • diafragma • stämband • blodomlopp • artär • ven • kapillär • lilla och stora kretsloppet • segelklaff • fickklaff • blodtryck • muskelpump • blodplasma • hemoglobin • flimmerhår • immunförsvar • vit blodkropp • lymfa • lymfkörtel • mjälte • tymus • antikropp • vaccination • rörben • röd och gul benmärg • benhinna • brosk • ledband • disk • skelettmuskel • hjärtmuskel • glatt muskel • böj- och sträckmuskel • sena • muskelfiber • mitokondrie • mjölksyra • hornlager • tillväxtlager • pigmentcellPedagogisk planering Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan • planera och genomföra systematiska undersökningar • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Centralt innehåll Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Kunskapsmål HÄR FÅR DU LÄRA DIG • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem • beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar • att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar • fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar • att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra Exempelvis hur vi och vissa andra djur andas Viktiga begrepp • cellteorin • cellandning • cellmembran • cellkärna • celldelning • stamcell • vävnad • organ • organsystem • signalämne • matspjälkning • enzym • magsaft • bukspott • galla • tarmludd • luftrör • lungblåsor • andningscentrum • diafragma • stämband • blodomlopp • artär • ven • kapillär • lilla och stora kretsloppet • segelklaff • fickklaff • blodtryck • muskelpump • blodplasma • hemoglobin • flimmerhår • immunförsvar • vit blodkropp • lymfa • lymfkörtel • mjälte • tymus • antikropp • vaccination • rörben • röd och gul benmärg • benhinna • brosk • ledband • disk • skelettmuskel • hjärtmuskel • glatt muskel • böj- och sträckmuskel • sena • muskelfiber • mitokondrie • mjölksyra • hornlager • tillväxtlager • pigmentcellPedagogisk planering Syfte och förmågor Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan • planera och genomföra systematiska undersökningar • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

 

Matriser

Bi
Bedömning år 8 kap.9 Sex och samlevnad

E
C
A
Beskriva och förklara (B)
Utveckla förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
Du har baskunskaper i biologi. Du kan förklara på ett enkelt sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du kan förklara på ett utvecklat sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du kan förklara på ett välutvecklat sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Diskutera och ta ställning (D)
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt. Kunna formulera ställningstaganden och kunna skilja på vetenskaplig fakta och det som du själv tror.
Du presenterar egna tankar och åsikter utifrån det diskussionen berör.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring flera ämnen som diskussionen berör, tar ställning och motiverar dina åsikter.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring flera ämnen som diskussionen berör, ser innehållet ur olika perspektiv, tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: