Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål kurdiska

Skapad 2019-08-14 13:38 i Integration skola Karlshamn
Grundskola 7 – 9

Innehåll

 

Bildresultat för karlshamn kommun

 

 

Terminsplanering HT-19 

                                      

Ämne: Modersmål                   

Åk 7-9

Arbetsområdet: Mitt land och Sverige (jämförelse av olika aspekter). 

                                                                               

Beskrivning av ämnet modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Målet med undervisning är att: ( kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav) Syftet:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 •  Anpassa språket efter olika syften, mottagare och   sammanhang,

 •  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. 

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften ( i samband med  tema “Mitt land och Sverige”)
Centralt innehåll

 

 •  Lässtrategier för att förstå och tolka texter från  litteratur samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. 

 •  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till elevers förmågan. 

 • Använda modersmålets grundläggande grammatik. 

 •  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande i samband med tema för olika mottagare. 

 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik 

 

Konkretisering

HT. fokuserar vi på geografi, naturen och på hur styrs  både hemland och Sverige.

VT. kommer vi att fortsätta med historia, religion och kultur. Arbetssätt

 

Undervisningen ska genomföras genom att eleverna läser olika texter och böcker. 

 Träna på att presentera i muntlig och skriftlig form, grammatiska strukturer.   

 Arbeta med ord, utveckling av ord och begrepp förrådet, synonymer och

    motsatser samt med digital verktyg.

Bedömning:

 

 I ditt arbete kommer jag att bedöma på vilket sätt du:

 • Läser, förstår,  tolkar, analysera och presentera  olika texter

 • Uttrycker dig i muntlig och skriftlig form (prov, presentation, osv)

 •  Kan redovisa dina källor (böcker, karta,  Internet, osv)

 Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: