👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-08-14 13:45 i Hälsinggårdsskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är egentligen religion, och vad har religionen att göra med människors vardagsliv? Här lär vi oss om de fem världsreligionerna - vad har de gemensamt, och vilka är de stora skillnaderna?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

analysera religioner

analysera hur religioner påverkar samhället, och hur de påverkas av samhället

Konkretisering av mål

Du ska kunna

* namnge de fem världsreligionerna och 

* berätta om heliga platser, ritualer och levnadsregler i dem

* jämföra olika religioner och hitta likheter och skillnader mellan t.ex. ritualer och levnadsregler

* jämföra vad kristendomen betydde i Sverige förr och nu

* berätta om vad religioner betyder för människor och hur de påverkar deras liv

 

Arbetssätt

Vi börjar med att arbeta med de tre syskonreligionerna och tittar på vilka likheter och skillnader som finns mellan dem. Sedan tar vi in hinduism och buddhism. Vi arbetar med viktiga  begrepp inom religionerna. Vi arbetar med heliga platser, viktiga symboler, ritualer (=ceremonier), viktiga regler, och berättelser från alla religionerna så att vi kan göra jämförelser. Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp. Du kommer att få läsa i läroboken "Upptäck religion", göra arbetsblad, titta på film, och kanske göra en egen film om religioner. 

Bedömning

Du kommer att få svara på frågor och berätta om de olika religionerna. Du kommer också att få göra muntliga och skriftliga jämförelser av t.ex. högtider, ceremonier och levnadsregler mellan olika religioner. Vi använder lärandematrisen både för att du ska se vad du behöver kunna för att nå en viss nivå och för att dokumentera dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
HELIGA PLATSER, RITUALER
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Jag namnger minst tre av religionernas heliga platser, och berättar om några ritualer
Jag namnger de fem religionernas heliga platser, berättar om några ritualer och vad de syftar till
Jag namnger de fem religionernas heliga platser, och berättar om vad man gör där, berättar om flera av religionernas ritualer och vad de syftar till och beskriver vad man gör under dem
LEVNADSREGLER RELIGIONENS BETYDELSE
Jag berättar om några levnadsregler och ger något exempel på hur religioner kan styra och påverka människors liv, t.ex vid högtider eller i vardagen
Jag berättar om några levnadsregler och ger några exempel på hur religioner kan styra och påverka människors liv både vid högtider, i vardagen och i synen på vad som händer efter döden
Jag berättar om några levnadsregler och beskriver hur de påverkar människors liv och ger flera exempel på hur religioner kan styra och påverka människors liv både i vardagen och i synen på vad som händer efter döden, tar upp både positiva och negativa sidor, och olika perspektiv.
JÄMFÖR LIKHETER OCH SKILLNADER
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Jag berättar om några likheter och skillnader mellan högtider eller ritualer i några av religionerna
Jag berättar om några likheter och skillnader mellan högtider och ritualer i några av religionerna och förklarar på vilket sätt de liknar varandra/skiljer sig åt.
Jag berättar om flera likheter och skillnader mellan högtider och ritualer i flera av religionerna och förklarar på vilket sätt de liknar varandra/skiljer sig åt.