Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7v. 34-36

Skapad 2019-08-14 14:11 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Delmålsmatris
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Hola niños:) Under vecka 34-36 kommer vi att introduceras till det nya läsåret genom en repetition av vad vi gjorde förra läsåret. hälsningsfraser presentera er själva genom att ta berätta om ert själv namn, ålder, hemvist, familj, vad man gillar, husdjur, favorit kläder, favorit färg, födelsedag. Vi ska även prata om en liten del av den spanska kulturen genom att titta på genus i reklambilder som marknadsför viss musikstil i Latinamerikanska länder. Detta är ett samarbete med bild. länder i Latinamerika Vi kommer även att prata och använda olika plattformer som kommer att vara viktiga för oss i vårt vardagliga klassrumsarbete och inte minst kommer vi att prata om vikten med Ipads i undervisningen. Det blir en spännande första tid i spanska och jag ser fram emot att arbeta med er på nytt:) /Bessy

Innehåll

Semana

Día uno 55 min.

Día dos 55 min

Día tres 40 min

34

Ingen lektion

Introduktion: (SP72 första lektionen)

Skolplattformen

Gleerups

Glosor.eu

DigiExam

Ipad

Papper och penna

 

Presentera sig själv

Me llamo (gleerups: Vamos/cómo te llamas)

Me llamo 

tengo...

vivo en..

tengo (familj)

no tengo mascotas

mi color favorito es...

mi ropa favorita es...

 

 

Skapa manus som ska presenteras nästa gång

Presentera sig själv (andra lektionen för SP72)

 

Skapa manus

Namn, ålder

 

Me llamo (gleerups: Vamos/cómo te llamas)

 

 

Me llamo 

tengo...

vivo en..

tengo (familj)

no tengo mascotas

mi color favorito es...

mi ropa favorita es...

 

 

 

------------------------------------------------

Introduktion: (SP71 första lektionen)

Skolplattformen

Gleerups

Glosor.eu

DigiExam

Ipad

Papper och penna

 

 

Skapa manus som ska presenteras nästa gång

35

(nu är alla ikapp varandra)

Skapa manus

 

 

Me llamo 

tengo...

vivo en..

tengo (familj)

no tengo mascotas

mi color favorito es...

mi ropa favorita es...

 

 

 Presentera ditt manus muntligt

 

 

Presentera manus till varandra

 

 

Realia

 UR- Genus och normer i Méxiko

https://urskola.se/Produkter/180947-Pregunta-ya-Los-valores-en-Mexico 

Visa bilderna 

 

36

Los valores en México parte 1

Mapp: Pregunta ya

Övning: Los valores en México parte 1

 

Glosor.eu

Bessy

colores

Los valores en México parte 1

Mapp: Pregunta ya

Övning: Los valores en México parte 1

 

Glosor.eu

Bessy

colores

 

test online

Los valores en México parte 1

 

 

 

 

 

37

Los valores en México parte 1

 

Filmen

Los valores en México parte 2

Los valores en México parte 2

38

Genus

Numerus

Los valores en México parte 2

Test

 

39

 

Prov: Los valores en México

Presentera mig  med min Ipad… skicka filmen till Bessy.

v. 40

betygsnack

 

 

Matriser

M2
Spanska år 6-9

E
D
C
B
A
Förstå tal *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Jämföra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Dessutom kan eleven också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Dessutom kan eleven också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: