Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 19 åk 7 Tk: Teknik i hemmet (CB,GF,KSD,MW,RG)

Skapad 2019-08-14 14:20 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Teknik
I det här arbetsområdet jobbar vi med teknik som finns i våra hem. Du ska få lära dig att beskriva tekniska lösningar och använda tekniska begrepp. Du ska också utveckla din förmåga att analysera varför olika uppfinningar utvecklats.

Innehåll

Mål för elev

I det här arbetsområdet jobbar vi med teknik som finns i våra hem. Du ska få lära dig beskriva tekniska lösningar och använda tekniska begrepp. Du ska också utveckla din förmåga att analysera varför olika uppfinningar utvecklats. 

Innehåll

 

  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. 

    

Genomförande

 1. Du ska göra en kort muntlig redovisning där du förklarar hur ett redskap från hemmet fungerar. Exempel: elvisp, brandsläckare, konservöppnare, kniv, spisfläkt, dammsugare, toalettstol, stektermometer. Välj inte elektroniska prylar som telefon eller dator den här gången. Du ska beskriva vilka drivkrafter som ligger bakom utvecklingen av ditt redskap. När du redovisar – ta då med ditt redskap så att du kan visa upp det, alternativt visa en bild.
 2. På lektionerna har vi några gemensamma övningar och diskussion kring teknik i hemmet. Då diskuterar vi uppvärmning, belysning, kylskåp, spis etc. Vi diskuterar även design.
 3. Ett skriftligt test kommer också genomföras för att komplettera vår bedömning.

Bedömning

Kort muntlig redovisning där du visar och förklarar hur föremålet fungerar och varför det uppfunnits och utvecklats. Skriftligt prov torsdagen den 19 september. 

Kursplanemål

Eleven ska utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
• analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats över tid

Matriser

Tk
Jä ht 19 åk 7 Teknik: Teknik i hemmet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara teknisk funktion om hur...
Exempel: I kylskåpet finns en kompressor som när vi öppnar kylskåpet så suger den åt sig värmen som har kommit in i kylskåpet och skickar ut den på baksidan. ...enkelt identifierbara delar samverkar
Exempel: I kylskåpet finns en kompressor som gör gas till en vätska. När vätskan pumpas till en behållare med lågt tryck så ... ... ingående delar samverkar
Exempel: I kylskåpet finns en kompressor som pressar ihop gasen så mycket att den kondenserar till en vätska. Vätskan fortsätter in i kondensorn där ... ... ingående delar samverkar och visar på andra liknande lösningar.
Använder tekniska begrepp med...
Exempel: Proppen fungerar som så att om ”säkringen går” så lossnar en ledad tråd. Det kommer för mycket ström i metallen och den knäcks, brinner av. … viss användning
Exempel: En propp fungerar som så att när det är för mycket igång så kanske det ger mer strömstyrka än vad som får, det blir en överbelastning. Då slås proppen ifrån och då går strömmen i huset … relativt god användning
Exempel: När en apparat går sönder och det kommer för mycket ström genom ledningen bränns den lilla tråden i proppen av och då bryts kretsen. En propp seriekopplas med apparaterna för att... … god användning
.
För resonemang kring drivkrafter som är...
Exempel: Att kunna förvara mat har alltid varit en drivkraft hos människan. Att kyla mat hindrar bakterier från att växa och gjorde det möjligt att lagra maten längre. … enkla och till viss del underbyggda
Exempel: Att kunna förvara mat har alltid varit en drivkraft hos människan. Att kyla mat hindrar bakterier från att växa. Det har också visat sig att maten inte ändrar smak. Kylskåpets kylmedel har varit farligt för miljön vilket gjort att man ersatt medlet med bättre och miljövänligare medel. … utvecklade och relativt väl underbyggda
Exempel: Att kunna förvara mat har alltid varit en drivkraft hos människan. Att kyla mat hindrar bakterier från att växa. Kylskåpet skall också vara energisnålt vilket hela tiden utvecklas så att det skall ta så lite ström som möjligt. Att isolera och göra effektivare kompressor är ett sätt att göra kylskåpet energisnålt. … välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: