Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem i närmiljön

Skapad 2019-08-14 14:24 i Vinbergsskolan Falkenberg
Tre veckors arbete kring näringskedjor och fotosyntes.
Grundskola 4 Biologi
Eleven ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang samt nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen och livet i närmiljön.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla kunskaper om:

 • biologiska sammanhang genom att arbeta med näringskedjor och näringsvävar.

 • ekosystemtjänster, pollinering, nedbrytning, arter, fotosyntes.

 • människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

 • naturen som verktyg för vårt välmående, allemansrätten.

Bedömning - vad och hur

 • kunna ge exempel på typisk näringskedjor.

 • kunna namnge några växter och djur per biotop.

 • skillnaden mellan växtätare/rovdjur, nedbrytare

 • kunna resonera och reflektera kring pollinering och insekternas betydelse för den biologiska mångfalden.

 • fotosyntesen

 • de vanligaste reglerna i allemansrätten, inte störa inte förstöra.

 • löpande under lektionerna, praktiska, muntliga och skriftliga uppgifter

 

Undervisning och arbetsformer

 

 • identifiera, sortera och gruppera växter och djur

 • dokumentation av enkla undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: