👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Year 5 Addition and Subtraction

Skapad 2019-08-14 14:31 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
This unit is all about addition and subtraction with whole numbers and decimals. This is something that you will need throughout your life working with various subjects and in every career!

Innehåll

Lesson Content

* This unit will take about four weeks to complete.

* We will be using our math textbooks, workbooks and notebooks. We will also use worksheets to help us with extra challenging work or work for students who might need extra assistance.

*We will be working out of our textbooks. We will also use Kahoot to take quizzes and test our abilities. You will also create a Kahoot.

* Most work here will be individual, although there will be some chances to work with 

Goals

* Create your own Kahoot so we can test our math abilities.

* Understand how to use addition and subtraction with whole numbers and decimals.

*Use language and problem solving skills to help us with math problems.

*Understand and use place value to help us add and subtract.

*Understand and use key terms like tenths, hundredths and thousandths.

 

Helpful Math Links

* www.khanacademy.org

*www.coolmathgames.com

I will post more as they become available

 

Types of Assessment/Grading Information

* Clear and complete work in your maths notebook

* Quality work 

* A completed quiz

 

*A complete and well thought out, helpful Kahoot

Uppgifter

 • Number Profile

 • Decimals and Place Value Quiz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6