Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2019-08-14 14:52 i Friskolan Asken Grundskolor
Orientering
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Orientering i närliggande miljö med hjälp av karta och andra hjälpredskap. Samt allemansrätten och dess regler.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Första lektionen har vi kartkunskap i klassrum där vi går igenom de vanligaste kartsymbolerna.

Du kommer under denna period orientera med hjälp av karta i närliggande miljö.

Att lära dig lita på din egen förmåga att orientera i olika miljöer.

Att känna till allemansrätten kopplad till orientering samt visa hänsyn till djur och natur.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi bedömer din förmåga att kunna beskriva och använda kartan samt orientera en bana i terräng med varierad svårighet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer jobba med

 

 • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.
 • Orienteringsbanor av varierande svårighet
 • Samt allemansrätten och dess regler.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Orientering

Orientering
Jag kan med viss säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med god säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Kontrollpunkter
Jag kan orientera en bana där kontrollpunkterna ligger längs ledstänger (t.ex. stigar och ängskanter)
Jag kan orientera en bana där kontrollpunkterna ligger längs och bredvid ledstänger.
Jag kan orientera en bana och använda kompassen för att ta ut en kompasskurs mellan kontrollpunkterna.
Kartan mot verkligheten
Jag kan passa kartan med hjälp av verkligheten.
Jag kan passa kartan med hjälp av kompassen.
Jag kan passa kartan och ta ut en kompassriktning
Kartans uppbyggnad
Jag kan kartans vanligaste färger och tecken samt skala.
Jag kan passa kartan och kartans vanligaste färger och tecken samt skala.
Jag kan på egen hand orientera en bana på svår nivå.

Frågor till arbetsmomentet


Idh
HT 2020 Orientering och friluftsliv

F
E
C
A
Orientering
Du deltar i orienteringen. Kartkunskap och hur du visar förståelse för hur du läser och använder kartan.
Du kan med viss säkerhet orientera i okända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera i okända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera i okända miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv
Planerar och genomför olika friluftslivsaktiviteter. Kunskap om Allemansrätten.
Du planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: