Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna åk 6 HT-20

Skapad 2019-08-14 15:08 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi ska nu sätta in oss i de olika världsreligionerna. Vilka likheter och skillnader finns det mellan religionerna? Hur ser det religiösa utövandet ut inom de olika religionerna?

Innehåll

Till dig som elev:

Vi kommer arbeta med världsreligionerna under de kommande veckorna. Var uppkom religioner och hur ser det ut idag? Genom undervisning, film, uppgifter och läsning i boken kommer vi att fördjupa oss i dessa religioner. Vi kommer att läsa om högtider och riter, heliga platser samt hur det är att leva i de olika religioner. I diskussioner ska vi skapa en större förståelse för olika människors livsåskådning och förhållande påverkas av religioner. 

Arbetssätt:

Vi börjar arbetet med att titta på vad ni kan och vet om religionerna.
Vi tittar på filmer på studi.se och diskuterar dessa.
Vi läser texter om olika delar av religionerna och diskuterar dessa i klassen.
Vi diskuterar i par och reflekterar över hur det religiösa utövandet ser ut inom religionerna.
Vi jämför religionerna, samt diskuterar vilka likheter och skillnader vi kan hitta.
Vi kommer att arbeta med grupparbete kring de olika religionerna som sedan ska redovisas.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Kunskapskrav och bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån eget arbete, grupparbete, diskussioner i klassrummet samt prov. Ni förväntas deltaga aktivt i diskussionerna samt komma med enkla resonemang och samband som hör till ämnet. Även de skriftliga uppgifter som lämnas in kommer att bedömas. Där förväntas ni besvara frågorna på ett korrekt sätt. För högre betyg förväntas ni att visa större kunskaper om området, genom att ge mer utförliga och utvecklade svar.

Matriser

Re
Världsreligionerna åk 6 ht-19

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Världsreligionerna
  • Re  E 6
  • Re  C 6
  • Re  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Etiska begrepp
  • Re  E 6
  • Re  C 6
  • Re  A 6
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Information och källor
  • Re  E 6
  • Re  C 6
  • Re  A 6
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: