Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2019-08-14 15:27 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Om du någon gång har läst en bok som har varit så bra att du nästan inte kunnat lägga den ifrån dig, har du verkligen haft en läsupplevelse. Men har du funderat över hur författare gör för att fånga sina läsare?

Innehåll

 

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med följande mål

Läsa

 • Läsa en berättande text med flyt och god förståelse. 

 • Förstå hur författare bygger upp miljö- och personbeskrivningar.
 • Förstå hur författare använder sig av dialoger. 

Tala

 • Planera och genomföra en muntlig redovisning av en bok du har läst. 
 • Använda bilder och/eller digitala medier när du redovisar.
 • Anpassa språket till dem som lyssnar. 

Skriva 

 • Planera och skriva en skräcknovell med, hot/det som skrämmer, händelser, vändpunkt och slut. 
 • Använda ett beskrivande språk i min skräcknovell så att miljö- och personbeskrivningar blir levande. 
 • Använda mig av dialoger. 
 • Skriva och stava rätt. 

 

Under detta arbetsområde ska du få titta närmare på vilka knep som en författare använder sig av för att beskriva olika miljöer och hur de skriver om personer så att de blir levande. Du ska få använda dig av dessa knep när du avslutningsvis ska skriva din egen nervkittlande skräcknovell.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
SVENSKA

E
C
A
Läsa
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har en grundläggande läsförståelse genom att gör enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du har en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du har en mycket god läsförståelse genom att gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med en god koppling till sammanhanget.
Läsa och diskutera
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Skriva- innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll samt i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med ett relativt tydligt innehåll samt en relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med ett tydligt innehåll samt en väl fungerande struktur och en god språklig variation.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken samt språkriktighet med viss säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken samt språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken samt språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Kombinera text och annan estetik
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra textens budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra textens budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra textens budskap.
Muntlig redovisning
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning samt en viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt en relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning samt god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: