Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap

Skapad 2019-08-14 15:37 i Ljungbyskolan Falkenberg
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vänskap för livet!

Innehåll

Vad är människors egenvärde? Hur ska man behandla varandra för att alla ska må bra? Hur tar man beslut? Vad är demokrati? Varför har man regler? 

Ovanstående frågor kommer vi att arbeta med i so hösten i åk 1. För att kunna arbeta med dessa frågor kommer vi att utgå från eleverna och deras erfarenheter. Vi kommer att göra detta genom diskussioner i helklass, små grupper och i par. Sedan kommer vi att lyfta de ovanstående frågorna och ställa de i förhållande till eleverna och deras erfarenheter. Vi kommer även att se på filmer och göra samarbetsövningar. 

 

Vi kommer att bedöma eleverna genom att:

Lyssna på eleverna när de diskuterar med varandra och i helklass. Sedan även observera eleverna i olika situationer när de utövar samarbetsövningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: