Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 8 - kraft, tryck och rörelse

Skapad 2019-08-14 15:54 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola F – 9 Fysik
Hur kan en rymdraket lyfta? Varför sjunker man ner i snön med skorna, men kan åka ovanpå med ett par skidor? Varför är det så svårt att trycka ner en boll i vatten? Hur kan ett flygplan flyga? Varför fortsätter man själv framåt när en bil tvärbromsar? Detta är några frågor som du kommer kunna besvara efter detta arbetsområde.

Innehåll

Målet med undervisningen

Under detta arbetsområde kommer du få lära dig om:

 • Kraft och motkraft
 • Tyngdkraft och gravitation
 • Skillnaden mellan begreppen tyngd och vikt
 • Tyngdpunkt
 • Vad tryck är
 • Luft- och vätsketryck
 • Hur ett vattentorn fungerar
 • Lyftkraft i vätskor och i luft
 • Skillnaden mellan hastighet och fart
 • Medelhastighet
 • Friktion
 • Acceleration
 • Tröghet
 • Fritt fall

 

Så här ska vi arbeta

Arbetsområdet kommer pågå i sex veckor och vi kommer använda oss av:

 • genomgångar
 • filmer
 • instuderingsuppgifter
 • laborationer
 • egen insamling av information
 • diskussioner

 

Det här ska bedömas

 Du bedöms fortlöpande under lektionerna samt på ett prov den 1/10. Det som bedöms är:

 • Dina kunskaper i ämnet.
 • Hur du kan söka naturvetenskaplig information och resonera kring informationens och källornas trovärdighet.
 • Hur du samtalar och diskuterar kring ämnet.
 • Hur du resonerar och kopplar fysikaliska samband till företeelser i vardagslivet.
 • Hur du resonerar kring hur människa och teknik påverkar miljön.
 • Hur du använder dig av de nya ord och begrepp du lärt dig under ämnesområdet.
 • Hur du planerar och genomför undersökningar.
 • Hur du använder laborationsutrustningen.
 • Hur du dokumenterar dina undersökningar, drar slutsatser, kopplar till teorier samt resonerar kring resultatens rimlighet.

Uppgifter

 • Labrapport friktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: