👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler Vårbyskolan

Skapad 2019-08-14 16:00 i Vårbyskolan Huddinge
Lagar och regler.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vilka lagar och regler det finns det egentligen i vårt samhälle? Du kommer bland annat få läsa och diskutera om några viktiga lagar och varför vi har dem. Vad är skillnaden mellan lagar och regler? Hur fungerar allemansrätten?

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

Varför vi har lagar och regler och vad skillnaden är mellan dem.

Hur lagarna stiftas idag och hur rättsystemet har fungerat i Sverige under t.ex. medeltiden.

Ge exempel på vad som är tillåtet och förbjudet enligt lag. Du ska också kunna använda passande begrepp för området i dina redogörelser.

Vad konsekvensen kan bli om vi bryter mot olika lagar.

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också mot familjen och samhället.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.


Genomgångar, diskussioner och argumentation i helklass och i smågrupper.


Du kommer att få läsa olika texter som handlar om lagar och regler. Vi kommer bland annat att läsa texter ur läromedlet "Samhällskunskap" Puls.
 
Du kommer att få se på filmer som handlar om ämnet.

Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning; vad och hur.

Du kommer att bli bedömd på följande sätt:

Din delaktighet vid genomgångar.

Ditt deltagande i diskussioner och argumentationer.

Hur du för dina resonemang.

Skriftligt prov.

Förankring i läroplanen

Du kommer att få chansen att utveckla följande förmågor i det här ämnesområdet:

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Lag och rätt

Ord och begrepp

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh  4-6   Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6   De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  E 6   I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Behöver öva mer
Godkänd
Över godkänd
Ord och begrepp
 • Sh  E 6
Du behöver öva mer på ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du förstår ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
Du förstår ord och begrepp och kan använda dem i meningar när du motiverar och förklarar.

Resonemang

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6   Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6   De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6   Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6   Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Behöver öva mer
Godkänd
Över godkänd
Strukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du behöver öva mer för att nå kunskapskraven.
Du förstår varför lagar och regler behövs i ett samhälle. Du kan på ett enkelt sätt resonera kring detta.
Du förstår varför lagar och regler behövs i ett samhälle. Du kan på ett utveklat sätt föra resonemang kring detta. Där du motiverar och förklarar.
Demokrati/rättigheter
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du behöver öva mer för att nå kunskapskraven .
Du förstår vilka rättigheter och skyldigheter vi som medboragare i ett samälle har. Och kan föra enkla resonemang kring detta
Du har goda kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter vi som medboragare i ett samälle har. Och kan föra utvecklade resonemang kring detta